Zwijnentafel Heeze-Leende wil via pilot onder strenge voorwaarden drukjacht toestaan op de wilde zwijnen die overlast veroorzaken.

Teveel aan wilde zwijnen niet alleen slecht voor boeren en verkeer’

VALKENSWAARD/HEEZE – Verbijsterd kijkt boswachter Mari de Bijl door de voorruit van zijn pick-up. We staan oog in oog met een zwijnenfamilie, op een veld tussen Leende en Valkenswaard. Moeder zwijn komt zelfs nog naar de auto toegerend. “Dit zie je echt nooit. Meestal verdwijnen zwijnen meteen als er mensen in de buurt komen. Het is echt uniek.”

In Valkenhorst, het werkgebied van De Bijl, zitten veel zwijnen. Zo’n zeventig volwassen dieren is de inschatting. “Maar aan mensen zullen ze nooit wennen”,  zegt De Bijl. “Als ze je ruiken of horen, zijn ze weg.” Volgens de boswachter van Brabants Landschap hoeven wandelaars dan ook niet bang te zijn dat de dieren zullen aanvallen. “Maar als er een hond bij is, zal een zwijn met jongen zich willen verdedigen. Zorg dus wel dat de hond aangelijnd is.”

Veel overlast
De één is gecharmeerd van het wilde zwijn. Zo ook boswachter Mari de Bijl. “Het wilde zwijn is een inheemse soort. Het hoort gewoon bij onze natuur. En de natuur heeft er ook veel baat bij. Door het omwroeten van de grond, blijft het bodemleven goed en krijgt jonge aanwas weer een kans.”

Maar voor de ander is het zwijn een vervelende lastpost. Ook De Bijl erkent dat het zwijn veel overlast kan veroorzaken. Boeren lijden flinke schade en het kan ook gevaarlijk zijn voor het verkeer. Vorige week stak een groep zwijnen zelfs de A2 over. 14 werden er doodgereden. “Je wilt de stand zo laag mogelijk houden. Ook voor de natuur kan het slecht zijn om teveel zwijnen te hebben.” Volgens de boswachter zou het zwijn dan alle bosmierennesten gaan opruimen. Of konijnen wegdringen.

Controversiële drukjacht
En dus is Mari de Bijl pragmatisch. Hij is een voorstander van een lichte vorm van drukjacht in bepaalde situaties. Bij drukjacht zorgt een jager ervoor dat het wild in beweging komt. Een andere jager schiet het wild dan op een bepaalde plek dood. Maar het is een controversiële manier van jagen.

In een gerstveld langs de provinciale weg langs Leende en Valkenswaard laat Mari de Bijl een plat gewalste plek zien. “Kijk, hier liggen ze. Midden tussen hun eten. Het gerst is nu ook het lekkerst voor ze. Maar de boer wordt er niet vrolijk van.”

Alleen in bepaalde situaties
Ook burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende wordt niet altijd vrolijk van het wilde zwijn. Hij ziet de dieren vaak aan de rand van het dorp. Hij ging maandag naar de provincie met het voorstel om drukjacht toe te staan. Volgens hem heeft hij bij de provincie een luisterend oor gevonden. “De provincie heeft voorzichtig ja gezegd tegen drukjacht in bepaalde situaties.”

Ondanks dat de provincie Noord-Brabant alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in Noord-Brabant in aantal toe, met alle problemen van dien. De Zwijnentafel Heeze-Leende is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.

Om op regionaal niveau passende maatregelen te kunnen nemen, werden in 2015 drie zwijnentafels opgericht: in Heeze-Leende, Gemert-Bakel en Asten. De zwijnentafels zijn overleggen waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Onder meer gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld gebiedsplan wilde zwijnen.

Belangrijk onderdeel daarin is een van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie.

Gedeputeerde Van den Hout liet weten onder een aantal voorwaarden aan deze pilots mee te willen werken. De Faunabeheereenheid zal binnenkort een advies uitbrengen voor aanpassing van het wilde zwijnenbeheer in Noord-Brabant. De pilots zullen daarmee in lijn moeten zijn.

bron: Provincie Noord-Brabant, 10/07/18

Bron: Omroep Noord-Brabant 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.