• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Overwinterende ganzen produceren meer dan 250.000 kilo mest en 5 ton stikstof per dag

 

bron: ECOLOGIE VOOR DE 21STE EEUW

Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & Menselijke Natuur, door Natuur/Wetenschapsjournalist & Fotograaf Rypke Zeilmaker

Dus een vlucht van 10 duizend ganzen poept bij Dessborn haar geleerde schatting 1,09 ton per dag. Daarvan bestaat 22 kg uit stikstof en 11 kg uit fosfaat. Nu willen we bij Interessante Tijden nooit de beschuldiging van overdrijving krijgen. Dus ronden we die strontproductie van het vliegende landjepik-personeel van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer graag naar beneden af.

We maken er 1 ton per dag per 10 duizend ganzen van.

Volgens Sovon Vogelonderzoek overwinteren minimaal 2,5 miljoen ganzen in Nederland. Die produceren dan 250 ton mest per dag. En die mest bestaat volgens Dessborn haar overzichtstudie voor ongeveer 2% uit stikstof (N) en 1% fosfaat. (P) Dus je komt dan op 5 ton stikstof per dag in je kwetsbare broosvaatwerk-pest-de boeren-weg-wetlands.

De aantallen winterganzen volgens SOVON

Een argument ter verdunning van die ganzenmest-problematiek is natuurlijk, dat die ganzen over een groot oppervlak verspreid zitten. Maar rekenen we het hele winterhalfjaar van oktober tot maart, dus ongeveer 180 dagen van 1 oktober tot 1 april, dan kom je toch op een vergunningplichtige hoeveelheid terecht van 900 ton stikstof.

Een hoeveelheid die bij mijn weten in geen enkel RIVM-model is meegerekend en die ook nog eens vooral in natuurgebieden terecht komt.

Zie voor meer informatie:ganzen-schijten-900-ton-stikstof-per-winter-in-wetlands

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.