Overzicht gebruik geweer in Limburg voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017

Naar aanleiding van vragen die bij ons binnenkwamen hieronder een overzicht van de situatie voor Limburg ten aanzien van het al dan niet op zon- en feestdagen mogen gebruiken van het geweer voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding.

Met de komst van de Wet natuurbescherming is in nieuwe ontheffingen en vrijstellingen het niet langer standaard verboden om op zon- en feestdagen beheer en schadebestrijding uit te voeren. De lopende ontheffingen / machtigingen welke nu in Limburg afgegeven zijn, bevatten echter nog wel de voorwaarde dat deze niet op zon- en feestdagen gebruikt mogen worden, TENZIJ anders vermeld in de ontheffing (dus alleen indien het in de ontheffing / machtiging expliciet is vermeld).

Nieuwe ontheffingen zullen naar verwachting geen verbod tot het gebruik van het geweer op zon- en feestdagen meer bevatten, hoewel de provincie dit wél kan toevoegen als zij dat noodzakelijk achten.

 

Overzicht gebruik geweer in Limburg voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017:

 -A- Jacht:

Het is nog steeds verboden om in het jachtseizoen de Wildsoorten te bejagen op zon- en feestdagen op basis van het jachtrecht.

-B- Ontheffingen:

1)    Bij gebruik van de nu lopende Reewild, Damhert en Edelhert ontheffingen mogen in het geval van zieke, gewonde en kreupele dieren, of dieren die een acuut gevaar voor de verkeersveiligheid vormen,deze dieren ook op zon- en feestdagen worden gedood met het geweer, al dan niet met het gebruik van kunstlicht.

2)    Bij gebruik van de nu lopende Wild Zwijn ontheffingen mogen deze dieren uitsluitend in de nachtelijke uren (dus NIET OVERDAG) op zon- en feestdagen worden gedood met het geweer, al dan niet met het gebruik van kunstlicht of nachtzichtapparatuur.

Daarnaast geldt dat in het geval van zieke, gewonde en kreupele dieren, of dieren die een acuut gevaar voor de verkeersveiligheid vormen, deze dieren wel op zon- en feestdagen mogen worden gedood met het geweer, al dan niet met het gebruik van kunstlicht of nachtzichtapparatuur.

 3)    Kolganzen, Brandganzen en Grauwe Ganzen mogen met inzet van de diverse lopende ontheffingen op zon- en feestdagen met het geweer worden gedood, maar alleen binnen 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang.

 4)    Volgens de huidige ontheffingen Vos mogen dieren op basis van de ontheffingen Vos Dijklichamen, Vos Weidevogels en Vos Hamster WEL worden gedood met het geweer op zon- en feestdagen.

Volgens de huidige ontheffingen Vos mogen dieren op basis van de ontheffingen Vos (Hobby)vee NIET worden gedood met het geweer op zon- en feestdagen.

 5)    Volgens de huidige ontheffing Konijn mogen dieren op basis van de ontheffing Konijn Gewassen NIET worden gedood met het geweer op zon- en feestdagen.

6)    Spreeuwen mogen met inzet van de huidige ontheffing niet op zon- en feestdagen worden gedood m.b.v. het geweer.

-C- Provinciale aanwijzing:

De Nijlgans & Rosse Stekelstaart mogen op basis van de lopende aanwijzing NIET op zon- en feestdagen worden geschoten.

-D-Landelijke vrijstelling:

Bij het beheer van de Landelijk Vrijgestelde soorten (Canadese Gans, Houtduif, Zwarte Kraai, Kauw, Konijn, Vos) mogen op zon- en feestdagen alleen de daartoe aangewezen middelen t.w. fret en buidel, kastval en vangkooi ingezet worden.

Dus niet het geweer.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.