Uitnodiging voor Het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazer in en om Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch – zaterdag 28 mei 2016

COMITÉ VAN AANBEVELING De heer Ger P.J.Koopmans, Gedeputeerde Provincie L imburg Mevrouw Monique De Boer-Beerta, Burgemeester Roerdalen De heer Jan L.M. Hol De heer Michel P.G. Stassen De heer Patrick J. Huurdeman De heer Gerrit J.M. Janssen WBE Roerstreek,Wildbeheereenheid Betreft: Uitnodiging Geachte Dames en Heren, Vlodrop, 4 mei 2016 Op…

Lees verder

Kreten uit het veld……

  Het is weer lente en de kieviten en grutto’s zouden onze weilanden weer moeten vullen met hun kreten. Helaas blijft het op veel velden akelig stil. Nu weten we allemaal, dat onze moderne landbouwmethoden niet erg bevorderlijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels, maar de tijd, dat een…

Lees verder

Beantwoording vragen over een jager die bij het ontweiden van een geschoten reegeit, ook de ongeboren foetussen verwijdert.

Datum:    25 april 2016 Betreft:    Beantwoording vragen over een jager die ongeboren reekalfjes uit moeder snijdt Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme over een jager die ongeboren erekalfjes uit moeder…

Lees verder

Aanleg van eerste fase zwijnenkerend raster bij Epe is voltooid

De aanleg van de eerste fase van het zwijnenkerend raster bij Epe is inmiddels voltooid. Waar het raster voetpaden, fietspaden of ruiter- c.q. menroutes kruist, zijn respectievelijk klaphekken, fietsroosters en werkpoorten geplaatst. Bij de werkpoorten zijn voor de ruiters speciale op- en afstapblokken gemaakt. Daarnaast zal Vereniging Het Edelhert manchetten…

Lees verder

UITNODIGING LEDENVERGADERING VOOR DE LEDEN VAN DE NOJG REGIO DRENTHE/GRONINGEN  DINSDAG 19 APRIL 2016

Beste leden, Dit jaar hebben wij een ledenvergadering en deze valt op dinsdag 19 april 2016. Tijdens de vergadering zullen algemene bestuursaangelegenheden worden besproken, waaronder kleiduivenschieten en eventuele uitbreiding van het bestuur. Na de reguliere punten zal er een pauze zijn met een verloting. Cas Wichers van FBE Drenthe en…

Lees verder

Toename van vraat van legsels en kuikens weidevogels Overijssel

29 Mrt 2016 Vanaf 2016 zijn agrariërs, gebruikers en beheerders verenigd in een agrarisch collectief, verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, waaronder het weidevogelbeheer. De collectieven en weidevogelbeschermers hebben de afgelopen jaren een toename van vraat van legsels en kuikens geconstateerd, vooral in het Staphorsterveld, de Tolhuislanden en…

Lees verder

Eerste Onderzoeksagenda Faunafonds

Het Faunafonds werkt in 2016 voor het eerst met een onderzoeksagenda. Preventie wordt steeds belangrijker.  ‘Met de Onderzoeksagenda spelen we beter in op de nieuwe koers, die meer gericht is op preventie dan op schadebestrijding’, vertelt Ton Heeren, coördinator Kennis en Onderzoek bij BIJ12. Hij ondersteunt provincies bij de kennisontwikkeling…

Lees verder