Symposium Wild op drift 24-06-2016 Bijzondere Leerstoel Faunabeheer Wageningen Universiteit

Symposium “ Wild op drift” In en buiten Nederland verandert ons landgebruik razendsnel en dat heeft grote invloed op de verspreiding en soms massale aantalsontwikkeling van wildsoorten. Intensiever landgebruik, aanleg van nieuwe natuurgebieden en ecoducten, klimaatverandering en het verlaten van landbouwgronden werken daarin soms tegengesteld op dierpopulaties. De uitbreiding van wild…

Lees verder

Brief en voorstellen FPG aangaande Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) in Nederland

    Aan de leden van het Inter Provinciaal Overleg t.a.v.: de heer J.J. van Dijk en de heer H. Meijdam Postbus 16107 2500 BC Den Haag   Uw ref.: Onze ref.: PG 16.059/662.01 Betreft: Bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden (WBE’s) De Klomp, 17 juni 2016   Geachte leden van het Bestuur,…

Lees verder

Behandeling door Tweede Kamer van de voorliggende uitvoeringsregeling van de Wet natuurbescherming op donderdag 9 juni 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking, op 9 juni , hiermee werd het laatste gedeelte van de wet behandeld het ging hierbij om de uitvoeringsregeling, waar de praktische uitvoering van de wet is opgenomen, voor de jacht, beheer en schadebestrijding zoals het gebruik van de middelen,…

Lees verder