Aanleg van eerste fase zwijnenkerend raster bij Epe is voltooid

De aanleg van de eerste fase van het zwijnenkerend raster bij Epe is inmiddels voltooid. Waar het raster voetpaden, fietspaden of ruiter- c.q. menroutes kruist, zijn respectievelijk klaphekken, fietsroosters en werkpoorten geplaatst. Bij de werkpoorten zijn voor de ruiters speciale op- en afstapblokken gemaakt. Daarnaast zal Vereniging Het Edelhert manchetten…

Lees verder

UITNODIGING LEDENVERGADERING VOOR DE LEDEN VAN DE NOJG REGIO DRENTHE/GRONINGEN  DINSDAG 19 APRIL 2016

Beste leden, Dit jaar hebben wij een ledenvergadering en deze valt op dinsdag 19 april 2016. Tijdens de vergadering zullen algemene bestuursaangelegenheden worden besproken, waaronder kleiduivenschieten en eventuele uitbreiding van het bestuur. Na de reguliere punten zal er een pauze zijn met een verloting. Cas Wichers van FBE Drenthe en…

Lees verder

Toename van vraat van legsels en kuikens weidevogels Overijssel

29 Mrt 2016 Vanaf 2016 zijn agrariërs, gebruikers en beheerders verenigd in een agrarisch collectief, verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, waaronder het weidevogelbeheer. De collectieven en weidevogelbeschermers hebben de afgelopen jaren een toename van vraat van legsels en kuikens geconstateerd, vooral in het Staphorsterveld, de Tolhuislanden en…

Lees verder

Eerste Onderzoeksagenda Faunafonds

Het Faunafonds werkt in 2016 voor het eerst met een onderzoeksagenda. Preventie wordt steeds belangrijker.  ‘Met de Onderzoeksagenda spelen we beter in op de nieuwe koers, die meer gericht is op preventie dan op schadebestrijding’, vertelt Ton Heeren, coördinator Kennis en Onderzoek bij BIJ12. Hij ondersteunt provincies bij de kennisontwikkeling…

Lees verder

Winterschade door ganzen melden voor 1 april

  Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te…

Lees verder

Uitspraak rechtbank Overijssel – Kunstlicht bestrijden vos toegestaan

Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL Zittingsplaats Zwolle Bestuursrecht zaaknummer: AWB 15/2020 uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen Stichting De Faunabescherming, te Amstelveen, eiseres, en het college van gedeputeerde staten van Overijssel, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 15 december 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (hierna: de Faunabeheereenheid Overijssel)…

Lees verder

Reactie NOJG Regio Fryslan op bericht “It Fryske Gea”

TBO “It Fryske Gea” laat in bijgaand bericht http://www.omropfryslan.nl/nijs/fryske-gea-it-prikken-fan-guozze-aaien-helpt-net weten, dat eierprikken niet werkt, echter daarover bestaan meerdere bewijzen van het tegendeel. De NOJG is voorstander van actief ingrijpen door vrijwilligers en TBO’s binnen eigen terreinen om de toename van daar broedende overzomerende ganzen een halt toe te roepen. Het nu…

Lees verder