Petra Doornenbal nieuwe voorzitter Faunabeheereenheid Utrecht

Petra Doornenbal nieuwe voorzitter Faunabeheereenheid Utrecht

‘Betrekken van de politiek bij de uitvoering van het beheer, grootste uitdaging’

Veenendaal 8 december 2015:

Tijdens de bestuursvergadering van 7 december jl. is mevrouw Petra Doornenbal-Van der Vlist benoemd tot voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht. Zij neemt de voorzittershamer over van Jan Bunnik die vanaf 2005 met veel succes aan het roer heeft gestaan van deze organisatie.

Petra heeft ruime ervaring in het publieke domein, was 12 jaar lid van Provinciale Staten van Utrecht waarvan 8 jaar fractievoorzitter van het CDA. Momenteel vervult Petra diverse bestuursfuncties w.o. Lid Raad van Toezicht van het Landschap Erfgoed Utrecht. Bedrijfsmatig is zij gespecialiseerd in mediation en conflict bemiddeling.

Petra wil als voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht voortgaan met het beleid om gezamenlijk met alle partners vorm en inhoud te geven aan een duurzaam en planmatig faunabeheer in de provincie met respect voor ieders zienswijzen en opvattingen. Grote uitdaging ziet zij in de implementatie van de nieuwe Natuurbeschermingswet, het versterken van de organisatie, het afstemmen van het faunabeleid met de omliggende provincies en het betrekken van de politiek bij de uitvoering van een duurzaam beheer.

Op 8 februari a.s. bent u van harte welkom om nader met haar persoonlijk kennis te maken tijdens de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst Flora- en Faunawet (15.00 – 20.00 uur in de foyer van het Provinciehuis). Na afloop van het inhoudelijke gedeelte vindt er een receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van oud FBE-voorzitter Jan Bunnik.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk