• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Pilot met afrastering moet duidelijkheid bieden over schade door edelherten in agrarische enclave

Acht boeren met een bedrijf in de agrarische enclave Staverden op de Veluwe nemen via een pilot maatregelen om schade door edelherten in te perken, maar ook beter zichtbaar te maken. Daartoe rasteren ze een deel van een perceel grasland van 7 hectare af met schrikdraad tot een hoogte van 1.80 meter. Op de andere helft van het perceel worden geen bijzondere maatregelen getroffen om de edelherten te weren. De boeren hopen met hun pilot harde gegevens te kunnen verzamelen over de schade die de edelherten op hun bedrijf aanrichten. Die cijfers zullen ze voorleggen aan de provincie Gelderland.

In de agrarische enclave liep het afgelopen jaar ook al een proef vanuit de provincie Gelderland. Daarbij werd iedere week door een taxateur een inschatting van de aangerichte schade gemaakt, maar boeren blijven twijfels houden of ze voldoende worden gecompenseerd. Het afgelopen jaar ontvingen de 8 boeren samen 48.000 euro schadevergoeding van de provincie. Mogelijk dat dit bedrag nog iets naar boven wordt bijgesteld. Voordat er wekelijks een taxateur kwam, bedroeg de vergoeding 20.000 euro. De proef met de afrastering zou definitief duidelijkheid moeten geven over de benodigde schadevergoeding.

bron: De Stentor, 25/02/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.