• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Pilot met vrijwillige boa’s van wildbeheerseenheden in Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen Provinciale Staten voor om subsidie beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving in natuurgebieden. Het college in aanvulling hierop een vervolgvoorstel uitgewerkt voor een pilot met inzet vrijwillige buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) door de wildbeheerseenheden. De pilot maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen 2019.

De provincie Gelderland werkt aan het verbeteren van de veiligheid en het toezicht in het buitengebied. Daarvoor zijn 3 aandachtsgebieden benoemd:

  • recreatie- en vakantieparken,
  • buitengebied met voornamelijk agrarische bestemming
  • natuurgebieden.

De uitwerking van het aandachtsgebied veiligheid in groene gebieden heeft geresulteerd in het Samenwerkingsprogramma Toezicht en Handhaving Groen 2019. Dit programma is op 18 oktober 2018 vastgesteld in het bestuurlijk overleg met de samenwerkende partners in de groene handhaving.

bron: Provincie Gelderland, 26/03/19

Reacties zijn gesloten.