Politie Limburg inzake verlengen Jachtakte aan alle jachtaktehouders in Limburg

 

De afspraken voor het verlengen van een jachtakte zullen in Limburg naar verwachting medio januari 2019 online ingepland kunnen worden. Over de exacte wijze van inplannen worden de jachtaktehouders per brief geïnformeerd.

 • Bij het verlengen worden slechts jachtakten, vuurwapenpassen, erkenningen voor het herladen van munitie en eventueel relevante verloven verlengd. De mogelijkheden om tegelijkertijd wapens bij- of af te schrijven, te tonen of anderszins zaken te realiseren, zijn uiterst beperkt. Op deze wijze wordt voorkomen dat jachtaktehouders meer tijd dan beschikbaar claimen waardoor andere jachtaktehouders in de knel komen qua beschikbare tijd en gelegenheid.
 • De jachtaktehouders zullen in tegenstelling tot de afgelopen jaren weer per brief worden uitgenodigd om een afspraak te maken voor het verlengen van hun jachtakte. Deze brief zal onder andere informatie bevatten over de locaties en de onderliggende bescheiden welke noodzakelijk zijn voor het verlengen.
 • Het aanvraagformulier voor een jachtakte zal – vooruitlopend op landelijk beleid – niet langer noodzakelijk zijn; het niet langer hoeven invullen van dit formulier zal een tijdbesparing opleveren.

Zie voor de benodigde formulieren: Formulieren-aanvraag-jachtakte-wnb

Welke bescheiden heeft u nodig voor het verlengen van uw jachtakte?

Naast de te verlengen vergunning(en) heeft u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een geldig verzekeringsbewijs of polis waaruit conform de wettelijke bepalingen dekking inzake de jacht blijkt
 • Pasfoto’s in geval een jachtakte of vuurwapenpas anderszins niet meer fysiek verlengd kan worden
 • Een ingevuld en ondertekend inlichtingen formulier model Wm32

Daarnaast dient u middels een of meerdere bescheiden uw jachtgelegenheid als bedoeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) aan te tonen. Afhankelijk van uw situatie is een van de onderstaande mogelijkheden op u van toepassing:

 • U bent als jachtveldhouder lid van een WBE met inbreng van jachtrecht; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring ex. artikel 3.20.4 Wnb, zijnde een verklaring jacht buiten gezelschap. Met deze verklaring doet u uw aanvraag
 • U bent lid van een WBE met inbreng van jachtrecht maar niet als jachtveldhouder; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring ex. artikel 3.20.1 of 3.20.4 Wnb; zijnde een gastjagersverklaring of een verklaring jacht buiten gezelschap. Met deze verklaring doet u uw aanvraag.
 • U bent als gastjager geen lid van een WBE met inbreng van jachtrecht, waarbij de WBE aan u desgevraagd wel een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 Wnb doet toekomen; met deze verklaring doet u uw aanvraag.
 • U bent gastjager bij een jachtveldhouder en / of houder van een verklaring jacht buiten gezelschap van een WBE met inbreng van jachtrecht. Deze houder van een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4 Wnb verstrekt aan u een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 Wnb; met deze verklaring doet u uw aanvraag voor een jachtakte; deze verklaring dient te zijn onderbouwd met een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb waaruit blijkt dat degene die de gastjagersverklaring afgeeft lid is van de bewuste WBE.
 • U bent als jacht(veld)houder aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. Bij het verlengen van uw jachtakte overlegt u een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb samen met de geldige jachtcontracten en een overzichtelijke bijbehorende kaart.
 • U bent gastjager bij een jacht(veld)houder welke is aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. De jacht(veld)houder verstrekt u een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 of een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4. Een van deze bescheiden heeft u nodig in combinatie met een schriftelijk bewijs van de betreffende WBE waaruit blijkt dat de jacht(veld)houder welke u de verklaring verstrekt lid is van de bewuste WBE. U kunt uw jachtakte pas ter verlenging aanbieden nadat de jachtakte van de verstrekkende jacht(veld)houder is verlengd.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.