• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Poolse jagers verzetten zich tegen jacht op 210.000 wilde zwijnen in Polen

In Polen woedt een felle discussie over het lot van 210.000 wilde zwijnen, die volgens de regering moeten worden afgeschoten om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. Jagers in het weigeren dit plan uit te voeren, omdat het tegen ‘de jagersethiek’ in zou gaan.

Het Poolse ministerie van Milieu geeft aan het wilde zwijn intensief te blijven bejagen.

Het plan van het Poolse ministerie van Milieu, dat eind december groen licht kreeg, heeft het land verdeeld in voor- en tegenstanders van de massale jacht op de wilde zwijnen. Het afschieten zal komend weekeinde van start gaan en tot eind februari duren. Op die manier hoopt de Poolse regering de varkensindustrie van het land te beschermen. In totaal zijn er naar schatting 230.000 wilde zwijnen in Polen.

Al jaren lobbyen Poolse boeren voor het afschieten van de wilde zwijnen, die volgens hen het zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) verspreiden.

Als gevolg is het afschot vanaf dat moment flink verhoogd. Al in het jachtseizoen 2015/2016 werden 340.000 zwijnen geschoten. Het jaar erna waren het er 310.000, gevolgd met 308.000 in het seizoen 2017/2018, zo meldt het Poolse ministerie van Milieu. Het aantal gevallen van AVP nam in die tijd ook toe. In november 2018 berichtte de ‘European Food Safety Authority’ (Efsa)over 4.821 gevallen van AVP onder wilde zwijnen in Polen. Ook raakten landbouwvarkens besmet. Zo’n 100 varkenshouderijen werden preventief geruimd.

SHARE

Steeds meer Poolse jagers verzetten zich tegen de grootschalige en gecoördineerde jacht, waarbij ook drachtige zeugen en pasgeboren biggetjes moeten worden afgeschoten

Politiek gekleurde achtergrond

Afgelopen week berichtten diverse mediaover massale afschotplannen van wilde zwijnen in Polen. Het Poolse ministerie van Milieu meldt dat deze geschoten aantallen wilde zwijnen dus al meerdere jaren, sinds de intrede van AVP in 2014, gerealiseerd worden. Het ministerie schat het totaal aantal wilde zwijnen in Polen tussen de 200.000 en 300.000. Het afschotplan voor dit jaar is vastgesteld op 185.000. Hiervan zijn er reeds 168.000 geschoten. Dat het dit jaar veel media-aandacht heeft, heeft waarschijnlijk een politiek gekleurde achtergrond. De vraag is dus of je het een massaslachting kunt noemen.

Onrust onder wetenschappers

Wel gaf het ministerie aan dat er reeds een petitie getekend is en het aangekondigde afschot voor de enige onrust zorgt. Onder andere onder wetenschappers. Zij noemen de maatregel een ‘slachting’ die leidt tot onbalans. Ook doelen wetenschappers op het feit dat de mens AVP sneller verspreidt dan het wilde zwijn. Het wilde zwijn zou de dupe zijn als drager van het virus. Ook zal intensieve bejaging de verspreiding negatief beïnvloeden: de wilde zwijnen worden verjaagd, lopen verder weg en geïnfecteerd bloed blijft achter in het bos.

 

Reacties zijn gesloten.