Populatie dassen in Nederland flink toegenomen door beschermingsmaatregelen.

Sinds 1980 zijn heel veel beschermingsmaatregelen genomen om de das te behouden voor Nederland en met groot succes. Door het opstellen van verschillende beschermingsplannen en het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen is de populatie dassen sinds de jaren ’80 weer flink gegroeid. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van dassenburchten in 2015 en 2016.

 

Het feit dat de das extra zwaar (‘strikt’) beschermd was, heeft veel bijgedragen aan het herstel van de populatie. Door het aanleggen van dassenrasters en tunnels is de relatieve sterfte door het verkeer enorm gedaald (maar in absolute aantallen gestegen door de groei van de populatie), dankzij herintroducties zijn oude leefgebieden weer bewoond geraakt en door het afsluiten van gedoogovereenkomsten met agrariërs worden burchten goed beschermd en eventuele vraatschade aan gewassen kan hierdoor snel en makkelijk worden gecompenseerd.

Geconcludeerd kan worden dat de verspreiding van de das in Nederland nog steeds groeit en dat de das over 15-20 jaar wellicht weer net zo wijdverspreid kan voorkomen als rond 1900. Een belangrijke nuance is dat de groei vooral aan de randen van het verspreidingsgebied optreedt. In regio’s waar de soort al decennialang leeft, is de groei veel minder of is zelfs sprake van een daling van het aantal burchten en daarmee een daling van het aantal dassen.

Zie voor meer informatie de site van de Zoogdiervereniging.

bron: Zoogdiervereniging, maart 2017

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.