Praktijkproeven met de Agrilaser hebben al volop aandacht van provincies

example.com-Agrilaser-agrilaser-31

agrilaser autonomicUit overleg met de provincies is staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gebleken dat de uitvoering van praktijkproeven met de Agrilaser en andere wildverjagende middelen al volop de aandacht heeft van de provincies. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer werd bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken een motie van de Partij van de Dieren en D66 aangenomen waarin de regering werd gevraagd het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren als alternatief voor vergassen of afschot.

Van Dam laat weten dat het provinciale samenwerkingsverband BIJ12 een onderzoeksaanpak in voorbereiding heeft dat uit de volgende 3 deelprojecten bestaat:

  1. Uitwerken van een algemene methodiek voor de beoordeling van de effectiviteit en de borging van de kwaliteit van de proeven.
  2. Een review van in binnen- en buitenland verricht en nog lopend onderzoek naar effecten van alternatieve verjagende middelen.
  3. De starten van praktijkpilots voor onderzoek naar de effecten van lasertechnologie in het algemeen en de Agrilaser in het bijzonder.

De provincies hebben Van Dam laten weten dat deelprojecten 1 en 2 binnenkort worden gestart als bouwsteen voor de praktijkpilots. De start van de praktijkpilots is voorzien voor de komende zomer. De staatssecretaris zal de praktijkproeven met de Agrilaser stimuleren door het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van het uit te voeren onderzoek.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 01/02/16

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.