• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Problemen jachtakte verlenging en EU vuurwapenpaspoort en af- en bijschrijven wapens op jachtakte/verlof

Door de coronacrisis konden 3000-6000 jagers niet meer op het Politiebureau langskomen voor het verlengen van hun jachtakte en Europees vuurwapenpaspoort maar ook kunnen er nu geen wapens van de jachtakten worden af- en bijgeschreven. 

De politie heeft na toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid de opdracht om de verlengingsbesluiten automatisch te gaan versturen via post naar de betrokken jachtaktehouders, wat nu op veel gevallen al is uitgevoerd.

Meerjarige jachtakte
De NOJG heeft in het verleden (2006) al meerdere keren gevraagd om de jachtakte voor een langere duur af te geven, waarop de toenmalige LNV Minister Veerman Deze zegde toen aan de NOJG toe de procedures voor verlenging te vereenvoudigen, Antwoord Minister LNV op vraag verlenging duur jachtakte naar 3 jaar

De SGP heeft nu in de Commissie Veiligheid en Justitie vragen gesteld over de bewijslast rondom het gebruik van de e-screener en roept op tot het verminderen van de administratieve lasten bij de aanvraag van de jachtakte. Ook stellen zij vragen over de praktijk van de akteverlenging ten tijde van de coronacrisis. De SGP koppelt de problemen rondom de akteverlenging tijdens Corona aan de meerjarige jachtakte. In 2017 is er een motie van Van der Staaij aangenomen die het toenmalig  kabinet oproept om te werken aan een meerjarige jachtakte. Nu vragen ze naar de concrete stappen van de minister voor deze motie en wanneer de minister van plan is om de meerjarige akte in te voeren. Wanneer men niet elk jaar, maar bijvoorbeeld eens in de vijf jaar een akte moet aanvragen, is er ruim tijd voor een zorgvuldig proces. Ook heeft een crisis zoals de huidige minder invloed op de akteverlenging en zorgt dus voor minder problemen bij de akte- en verlofhouders.

Als laatste stelt de SGP vragen over het gebruik van het verlengingsbesluit in het buitenland: hoe zorgt de minister voor een zo gebruiksvriendelijk mogelijke benadering?

Digitalisering
De CDA-fractie geeft aan geen begrip te hebben dat ‘bepaalde werkzaamheden zonder enige vorm van creativiteit en het onderzoeken van redelijke alternatieven geheel en al tot stilstand zijn gekomen.’ De CDA-fractie refereert hierbij ook aan het bijschrijven van nieuwe wapens op een akte of verlof, die eigenlijk gemakkelijk digitaal en met de nodige Corona maatregelen goed opgelost kunnen worden.

Het CDA geeft ook aan dat deze crisis iets goeds kan voortbrengen: namelijk dat ook voor de langere termijn meer en slimmer gebruik wordt gemaakt van digitalisering in de akteverlening. De NOJG en ook de Jagersvereniging zijn hier een voorstanders van: digitalisering kan leiden tot een gebruiksvriendelijker systeem met minder administratieve lasten voor akte-/verlofhouders, politie en wapenhandelaren.

Zeker in deze moeilijke tijd wordt het duidelijk dat er een echte noodzaak is om de bestaande procedures te veranderen en te leren van de problemen, die door deze Coronatijd zijn ontstaan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.