• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Proef “afschotvrij” natuurgebied in Limburg, maar wel afschot wilde zwijnen.

Bron: de Gelderlander

Limburg krijgt een natuurgebied waar jagers in principe geen dieren mogen afschieten. Met één uitzondering: het wilde zwijn mag wel worden geschoten.

Dit is een uitvloeisel van een motie die door Provinciale Staten van Limburg is aangenomen in 2016 omdat men vond dat er een proef moest komen voor het alternatieve vormen van wildbeheer, dit zonder ook maar duidelijk te hebben gemaakt wat hiermee  bereikt kan worden.

De provincie wil echter wel de wilde zwijnen in dit gebied geschoten worden, om zo het risico op Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te houden. Limburg vindt verder dat indien nodig bij ‘ongewenste ontwikkelingen’ ook afschot van enkele andere soorten mogelijk moet zijn in het afschotvrij gebied.

Vertrouwelijke shortlist

De Faunabeheereenheid Limburg komt dit voorjaar met een voorstel richting provincie over de meest geschikte plek voor een afschotvrij natuurgebied. Op een voorlopige, nog vertrouwelijke shortlist staan een aantal potentiële gebieden, die door de TBO’s zijn voorgesteld. Die liggen verspreid over de hele provincie.

De beoogde locatie wordt later dit voorjaar bekend. De proef moet een looptijd krijgen van vijftien jaar.

Opmerking NOJG regio Limburg;

De provincie en de faunabeheereenheid dienen zich echter te realiseren dat dit alleen maar kan als ook het gehele gebied in eigendom is van een natuurorganisatie, daar er anders de eigendomsrechten waaronder, ook het jachtrecht valt (art 3.23 Wet natuurbescherming) hiermee volledig beperkt worden en dat er zeker gezien de belangen die hiermee gemoeid zijn, rechtszaken zullen volgen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.