Project Gans & Bord draagt bij aan oplossing ganzenproblematiek

gans op bord

Oogsten uit de natuur; van schade naar meerwaarde.

Onder de projectnaam Gans & Bord werken Friese ondernemers en jagers samen met diverse organisaties uit de voedselindustrie, om het noodzakelijke afschot van ganzen in Friesland ook financieel en culinair aantrekkelijker te maken. Het project is officieel gestart in november 2014 en sinds 30 maart 2015 kunnen afgeschoten ganzen daadwerkelijk worden afgeleverd bij de koelunits van Gans & Bord.

De initiatiefnemers van Gans & Bord kwamen een jaar geleden bij elkaar, omdat ze het betreurden dat zo weinig van de afgeschoten ganzen daadwerkelijk geconsumeerd worden. Zij hebben vervolgens de samenwerking gezocht met Koninklijke Jagersvereniging Friesland en Provincie Fryslân om te zoeken naar een duurzame oplossing voor het ganzenprobleem in de provincie. De bijdrage van de Provincie Fryslân om tot een duurzame keten te komen voor vlees van ganzen is bijna twee ton. De ketenpartners binnen Gans & Bord werken nu samen aan het opzetten van een productieketen om de geschoten wilde ganzen te verwerken tot smakelijke vleesproducten.

Ook collega jagervereniging NOJG, de “boerenjagers vereniging” steunt het project van harte, omdat het principe verstandig oogsten van het land en natuur, en de levering van streekproducten op een duurzame wijze hiermee uitstekend gediend wordt.

Wiebe Zijlstra,  Voorzitter Koninklijke Jagersvereniging Friesland: “De provincie probeert met een groot aantal beheermaatregelen en financiële middelen de ganzenproblematiek binnen aanvaardbare perken te houden. Eén van die beheermaatregelen is het schieten van ganzen door jagers om de populaties tot een gewenst niveau terug te brengen en om de gans terug te dringen naar de aangewezen foerageergebieden. Dit zijn plaatsen waar de boeren naast vergoeding van de schade ook een beheervergoeding ontvangen voor de opvang van de ganzen.  Jaarlijks worden hierdoor vele ganzen geschoten. Het vlees ervan is uitstekend te eten, mits de gehele verwerkings- en distributieketen goed georganiseerd is.”

Locatie koelunits en registratie

Vanaf nu wordt in een drietal Wildbeheereenheden (Middelsee, Dongeradielen, Skasterlan) de mogelijkheid geboden om de geschoten ganzen vanuit het veld binnen een afstand van niet meer dan 10 km naar een koeling te brengen, waarbij de jager een Fair Trade prijs krijgt voor iedere afgeleverde gans. Hiermee wordt de verwerkende keten een natuurlijke basisgrondstof geleverd voor de verwerking tot Wild Fries Ganzenvlees. De afgeleverde gans moet worden geregistreerd via de Mobiele Wildapplicatie in het Fauna Registratie Systeem (Zie handleiding). Hiervoor dient de jager zich eerst aan te melden in het FRS als jager en de geschoten gans te melden. Vervolgens kan via het mobiele FRS de gans worden aangeboden in de koelunit in een krat met een specifieke QR-code. Koelunits zijn te vinden op onderstaande locaties:

 • WBE Middelsee
  • bij Wichard Bouma/Warten
  • bij Piet Halma/Jirnsum
 • WBE Dongeradielen
  • bij Paul Klaver/Dokkum
  • bij Douwe Anema/Nes
 • WBE Skasterlan
  • bij Rienk Terwisga/Joure
  • bij Lieuwe Melchers/Tjerkgaast

Binnenkort gaat de website van Gans & Bord online, deze is vanaf eind april te bezoeken via het volgende webadres: www.gansenbord.nl.

De NOJG roept alle jagers in en om betreffende WBE’s op mee te doen, en hun geschoten ganzen op deze wijze in een goed afzetkanaal te brengen. Dat er enige kunstgrepen nodig zijn omdat de oorsprong natuurlijk vastgelegd moet worden is onvermijdelijk, maar de wetenschap dat je tableau zo goed terecht komt maakt dat hopelijk weer goed. Graag uw medewerking hiervoor!

Apart van dit informatie bericht treft u nog de gebruiksaanwijzing aan voor het per mobiel/webverbinding direct melden van uw afschot en de bestemming in de betreffende koelunit.FRS Handleiding mobiel V2Pdf logo

In principe kan IEDERE jager hier zijn die zelfde dag geschoten ganzen kwijt MITS voldaan wordt aan de aanmeld en oorsprong procedure, dus ook jagers uit buur WBE’s; graag uw bijdrage.

Succes

Namens de NOJG Fryslan/NOP,

Peter van Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk