Project om patrijs in Bollenstreek voor uitsterven te behoeden

Begin 2018 ging in de Bollenstreek het project Patrijs van start. De agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond deed een nulmeting van de patrijzenstand in de Bollenstreek, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek. Er blijkt nog één levensvatbare populatie van circa 300 broedparen voor te komen. Het doel is om deze populatie in de komende jaren te vergroten naar 50 paren. De provincie Zuid-Holland subsidieert het project.

Er zit veel potentie in het gebied. De variatie in het landschap maakt dat de Bollenstreek een goede habitat kan vormen voor de patrijs. Patrijzen houden van heggen, tuinen en rommelhoekjes. De teelt heeft hier nog niet geleid tot grote aaneengesloten percelen met maar één type gewas. Het landschap is kleinschalig en biedt een grote afwisseling van zowel bollenteelt als vaste plantenteelt, voorjaarsbloeiers en najaarsbloeiers, weilanden, bossen en volkstuincomplexen. De patrijs kan zich hier het gehele jaar door schuilhouden en broedgelegenheid vinden.

De laatste twee jaar is de populatie patrijzen stabiel, maar op laag niveau.De agrarische natuurvereniging test 2 hypotheses. Er kan sprake zijn van een voedseltekort op de akkers in de wintermaanden: in de periode van half december tot half februari verdwijnen patrijzen uit het zicht, waarna er veel minder paren opduiken in het voorjaar. Of er is sprake van een voedseltekort voor de jongen in de zomermaanden. Patrijzen zijn ‘late’ broeders, dus de jongen hebben tot begin augustus veel insecten nodig.

De agrarische natuurvereniging werkt nu samen met een drietal agrarische ondernemers. Zij gaan op hun bollenpercelen aan de slag met onder meer het zaaien van bloemen- en kruidenmengsels en het zorgen voor schuilgelegenheid na het rooien van de bollen. Daarnaast traint de vereniging we speciale patrijzentellers – vrijwilligers die gedurende 5 jaar de gebieden monitoren waar maatregelen zijn uitgevoerd en die ook insectentellingen uitvoeren.

Zie voor meer informatie de site van Nature Today.

bron: Nature Today, 03/05/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.