Provinciale Staten Flevoland willen minder grazers in Oostvaardersplassen en meer recreatie

Provinciale Staten van Flevoland willen het aantal grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen drastisch beperken. Daarnaast moet het gebied meer geschikt worden gemaakt voor recreatie. Gedeputeerde Rijsberman moet voor juli met een voorstel daarvoor komen. Daarin moet ook staan voor hoeveel grote grazers er ruimte en voedsel is in het natuurgebied. Maar volgens Rijsbersman is het zeer de vraag of de nieuwe ideeën voor de Oostvaardersplassen wel echt kunnen worden uitgevoerd, gezien de strenge regels die voor het Natura2000-gebied gelden.

Waar de dieren naartoe moeten die uit het gebied weg worden gehaald, is nog onduidelijk. Het doodschieten van de dieren is voor een aantal partijen geen optie. Rijsberman laat nu juridisch toetsen wat er in het gebied wel en niet mag. De Oostvaardersplassen vallen onder Natura2000, een netwerk van Europese natuurgebieden.

bron: Provincie Flevoland / NOS, 09/02/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.