Provinciale Staten Limburg voorzien tekort aan jagers in 2025

Demografische ontwikkelingen laten zien dat het aantal beschikbare jagers in Limburg bij ongewijzigd beleid in vergelijking met de huidige beschikbare aantal jagers, tot een tekort van enkele honderden jagers leidt in 2025. Provinciale Staten van de provincie Limburg hebben daarom ingestemd om in overleg met de Faunabeheereenheid Limburg en de Wildbeheereenheden een plan te maken om dit te voorkomen. Dit is opgepakt, nadat de LLTB en de Jagersvereniging aan de bel hebben getrokken.

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor een goed faunabeheer. Een constatering is dat voor een professioneel en goed georganiseerd faunabeheer er in Limburg ongeveer 2.000 deskundige jagers nodig zijn. Een goede opleiding kost echter geld. Daarnaast zijn er voor jagers hoge opstartkosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van materialen en middelen. Het faunabeheer in Limburg wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Afgesproken is dat de provincie Limburg in overleg met de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden komt met een plan om het noodzakelijke kennisniveau van de Limburgse jager op peil te houden. Daarnaast wordt ook gekeken hoe het starten als jager in Limburg laagdrempeliger en goedkoper kan worden. Tot slot wordt gezocht naar alternatieve methoden van populatie- en natuurbeheer.

De LLTB en de Jagersvereniging zijn van mening dat het budget hiervoor niet ten laste mag komen van het budget dat gereserveerd is voor wildschade. Dit omdat de goede uitvoering van het faunabeheerplan een onderdeel is van het natuurbeleid waar de provincie wettelijk het bevoegde gezag is. De kosten zouden gedragen moeten worden ten laste van de kostensoort ‘natuur’. Provinciale Staten hebben ingestemd de benodigde middelen te reserveren en de uitwerking van het plan verder mee te nemen in de nog op te stellen natuurvisie.

bron: LLTB, 13/05/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.