Provinciale Staten Noord-Holland, staan afschot van damherten in Noord-Hollandse duingebieden toe

Damherten aan de bosrand

Een meerderheid in de Provinciale Staten van Noord-Holland staan achter het besluit van Gedeputeerde Staten om een ontheffing binnen de Flora- en faunawet te verlenen voor het afschieten van duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om daar niet mee in te stemmen kreeg onvoldoende steun. De twee partijen wilden dat het college naar alternatieven zou zoeken om de schade voor de landbouw en de risico’s voor het verkeer te beperken. Het gaat om het afschieten van 1785 damherten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 2885 damherten in de Waterleidingduinen, in een periode van 5 jaar.

De verwachting is dat het besluit van het provinciebestuur bij de rechter aangevochten zal worden. De Dierenbescherming en Faunabescherming menen dat hekken langs de wegen door het gebied verkeersongevallen kunnen voorkomen. De schade aan de bollenteelt zou door het neerzetten van hekken ook vrijwel zijn opgelost en de ecologische processen in de duinen zijn volgens de organisaties juist gebaat bij het grazen van de damherten.

bron: Nos, 08/02/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.