Provinciale Staten van Drenthe willen Faunafonds openstellen voor iedereen met faunaschade

Tot nu toe kunnen bij faunaschade alleen agrariërs een beroep doen op het Faunafonds. Provinciale Staten van Drenthe hebben met algemene stemmen een motie aangenomen waarin voorgesteld wordt de regeling open te stellen voor allen die faunaschade lijden.

Daarnaast moet het Faunafonds de kosten verlagen en de procedure eenvoudiger maken. Provinciale Staten dragen Gedeputeerde Staten op om dit onderwerp nadrukkelijk binnen het Interprovinciaal Overleg aan de orde te stellen.

bron: Provincie Drenthe, 17/12/14

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk