Provincie Friesland kent 16 bezwaren tegen ganzenfoerageergebieden goed

Van de 132 bezwaren die grondgebruikers in Friesland indienden tegen het aangepaste oppervlak ganzenfoerageergebied zijn er 116 afgewezen en 16 toegekend. De provincie Friesland scherpte vorig jaar de ganzenaanpak aan. Dit gebeurde nadat bleek dat het doel van 5% tot 10% minder vraatschade aan gras niet werd gehaald. De percelen van de bezwaarmakers waarvan het bezwaar is toegekend, zijn toegevoegd aan de opvanggebieden. De Commissie voor bezwaar en beroep behandelde de klachten in 2 hoorzittingen. De percelen die de provincie toevoegt aan de opvanggebieden liggen met name in het gebied Rûnom de Deelen en bij de Alde Feanen. Het gaat om een totaaloppervlak van circa 200 hectare.

De Fryske Guozzeoanpak loopt van 2014-2020. Uit een tussenevaluatie in 2017 bleek dat het doel van minder schade aan de landerijen niet werd gehaald. Provinciale Staten stelden toen een aangescherpte ganzenaanpak vast. Onderdeel van deze aangescherpte aanpak was dat de foerageergebieden waar boeren een vergoeding voor krijgen kleiner in omvang werden. Dit ging naar 20.700 hectare, 10% minder dan voorheen. Minder opvanggebieden betekent meer gebieden waar jagers de ganzen mogen verjagen.

bron: Provincie Friesland, 16/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.