Provincie Friesland roept agrarische natuurverenigingen op met predatiebeheerplan te komen

wulp- weidevogel bij uitstek

De Wulp, Grutto, Kievit en andere bodembroeders in de weidegelden hebben veel te vrezen van: Maaibeheer, predatoren zoals de vos, zwarte kraai, wezel, hermelijn, steenmarter etc.

Uit eerste bevindingen vanuit het veld blijkt dat de predatie van weidevogelnesten in Friesland dit jaar 50% hoger was dan voorgaande jaren. Dit betekent dat veel roofdieren nesten buit maakten. De provincie Friesland roept de agrarische natuurverenigingen op om met een predatiebeheerplan te komen. Hiermee kunnen de collectieven de roofdieren vroegtijdig aanpakken. Dit ter bescherming van de nesten.

Er zijn nog geen eindcijfers bekend over het aantal verloren nesten. Wel blijkt uit eerste bevindingen dat dit aantal veel hoger is dan voorgaande jaren. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er dit jaar extra roofdieren (onder andere vossen) waren door de muizenplaag.

vos in de ochtendAgrarische natuurverenigingen zijn sinds kort verenigd in collectieven. Elk collectief levert eind juli een gebiedsaanvraag (offerte) in. Hieruit blijkt dat de boeren in hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur. Onderdeel hiervan is de bescherming van weidevogels. Wanneer collectieven roofdieren willen bestrijden ten behoud van de nesten, moeten ze zelf een predatiebeheerplan aanleveren. Dit predatiebeheerplan moet deel uitmaken van de gebiedsaanvraag die ze doen. Dit is nodig voor het ontvangen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer.

De collectieven kunnen hulp krijgen van Boer&Natuur bij het opstellen van zo’n plan. Als hulpmiddel om te komen tot zo’n plan is een protocol opgesteld. De gebiedsaanvragen (inclusief de predatiebeheerplannen) moeten uiterlijk 31 juli binnen zijn bij de provincie.

bron: Provincie Friesland, 02/07/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk