• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Gelderland biedt boeren vergoeding voor schade door edelherten

Boeren met grasland rond Leuvenum en Staverden kunnen schade ondervinden door begrazing door edelherten. Boeren krijgen de schade veroorzaakt door edelherten volledig vergoed. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op dinsdag 19 maart besloten. Boeren hoeven taxatie van de schade ook niet zelf aan te vragen. Dat gebeurt automatisch. Daarnaast betalen ze geen eigen risico en krijgen ze een hectaretoeslag zoals Gelderland dat bijvoorbeeld ook doet bij ganzenrustgebieden.

Al sinds circa 2011 heeft een groep boeren rondom Staverden en Leuvenum veel overlast van edelherten. Dat komt onder andere omdat er teveel dieren zijn en het nog niet goed lukt om dat aantal te verminderen. Daardoor is er sprake van steeds terugkerende schade. Voor deze boeren duurt de overlast nu al zo lang, dat het provinciebestuur voor hen een speciale regeling heeft gemaakt.

Dat er een speciale uitzondering komt voor boeren in dit gebied heeft met de bijzondere situatie daar te maken. Het landschap is sterk afwisselend en bestaat uit bos en weilanden. En doordat het aantal edelherten in de omliggende gebieden te hoog is, is het probleem extra groot. De provincie vindt dat ook daar wat aan moet gebeuren, maar daar kunnen de boeren niet meer op wachten. Het plaatsen van hekken of rasters is geen oplossing. Daarnaast vindt de provincie Gelderland dat ook geen goed idee omdat in natuurgebieden dieren juist makkelijk van het ene naar het andere deel moeten kunnen.

bron: Provincie Gelderland, 19/03/19

Reacties zijn gesloten.