• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Gelderland gaat in beroep tegen uitspraak vrijstellingen voor schadebestrijding

Vorige week heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de landelijke- en provinciale vrijstellingen voor de schadebestrijding op een aantal vogel- en diersoorten in Gelderland. De provincie Gelderland gaat nu in hoger beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank, tevens vraagt het provinciebestuur om een voorlopige voorziening aan, om schadebestrijding snel weer mogelijk te maken voor de grondgebruikers en betrokken jagers. 

De rechtbank Gelderland bepaalde dat er in Gelderland geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen die zijn gebaseerd op landelijke vrijstelling voor de schadebestrijding door de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en van de provinciale vrijstelling in Gelderland voor de schadebestrijding op brandganzen en woelratten, door de grondgebruikers en hun betrokken jagers.

De landelijke- en provinciale vrijstellingen zijn door de Faunabeheereenheid Gelderland vastgelegd in haar Faunabeheerplan en dat door de provincie Gelderland is goedgekeurd. Deze vrijstellingen zijn opgenomen om agrariërs te beschermen tegen faunaschade aan hun gewassen, zodat deze direct kunnen ingrijpen bij het voorkomen en bestrijden van schade aan hun landbouwgewassen, zonder dat hiervoor extra administratieve handelingen dienen plaats te vinden. De provincie Gelderland, heeft nu na overleg met de Faunabeheereenheid, besloten om meer onderbouwd aangepast faunabeheerplan te maken en tevens om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan. Ook zal de provincie om een voorlopige voorziening vragen.

Land en gewas beschermen 

De rechterlijke uitspraak leidt tot onrust onder agrariërs. Belangenorganisatie LTO vreest dat dit grote gevolgen gaat hebben voor boeren, nu zij één van de belangrijkste opties weg zien vallen om hun land te beschermen. 

Herbert Verploegen, voorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen, beaamt dat. ,,Nu, en dat is het schrijnende, moet je eerst aantonen dat je schade hebt’’, zegt hij. ,,Je moet eerst je gewas laten opvreten. Dan komt er een taxateur bij voor de schade. Als die is geweest en je alle papierwerk op orde hebt, is je gewas al opgegeten.’’ 

,,De timing is ook bijzonder slecht’’,  zegt hij. ,,Als het over twee maanden was geweest, dan hadden we onze oogst binnen.’’ Een voorlopige voorziening zou dat kunnen verhelpen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.