Provincie Gelderland legt Omgevingsvisie en Omgevingsverordening ter inzage

Het ontwerp van de toekomstschets voor de provincie Gelderland is klaar. Het document ‘Omgevingsvisie Gaaf Gelderland’ ligt van 14 juni tot en met 9 augustus ter inzage. Samen met Gelderse partners, zoals inwoners, ondernemers en kennisinstellingen, heeft de provincie de omgevingsvisie ontwikkeld. Met de visie wil de provincie richting geven en ruimte bieden om Gelderland toekomstbestendig te maken: gezond, veilig, schoon en welvarend. In de visie staan ambities op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet van het Rijk, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet moet zorgen voor minder en overzichtelijkere regels waardoor het voor inwoners makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. Naast de Omgevingsvisie wordt in Gelderland tegelijkertijd ook de Omgevingsverordening geactualiseerd. Daarin staan de regels en bepalingen over de inrichting en het beheer van de ruimtelijke omgeving.

Op 20 juni, 2 juli en 2 augustus zijn er inloopbijeenkomsten in het Huis der Provincie in Arnhem. Van 19.00 tot 21.00 uur kan iedereen terecht voor informatie of het indienen van een zienswijze. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten in december 2018 over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de geactualiseerde Omgevingsverordening.

bron: Provincie Gelderland, 14/06/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.