Provincie Gelderland pakt uitheemse plant- en diersoorten aan.

Uitheemse plant- en diersoorten die inheemse soorten verdringen moeten  worden aangepakt. Deze soorten zijn een bedreiging voor de biodiversiteit in Gelderland. Dat staat in het Plan van Aanpak Invasieve Exoten dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten komen begin 2019 met een subsidieregeling voor beheerders van natuurterreinen om bestrijdingsmaatregelen te nemen tegen woekerende uitheemse soorten. Deze invasieve exoten dreigen op sommige plekken alle andere planten en dieren te verdringen waardoor een monocultuur ontstaat. Daarmee bedreigen ze biodiversiteit.

Gevaar biodiversiteit

De Provincie Gelderland is samen met Utrecht de eerste die met een plan van aanpak komt. Alle provincies moeten er een maken. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van deze invasieve exoten ligt sinds dit jaar bij de provincies. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘We moeten dit nu oppakken. Hoe langer je wacht, hoe meer soorten er komen die je hier niet wilt. Die soorten zijn een gevaar voor onze biodiversiteit: je houdt geen andere planten over’.

In Europees verband bestaat sinds 2015 een lijst met invasieve exoten die een bedreiging zijn voor de soortenrijkdom in de natuur. Dat zijn onder andere soorten die zich nog niet in Nederland hebben gevestigd, zoals de wasbeer. Maar ook soorten die al wel in Nederland voorkomen, zoals de reuzenberenklauw en de nijlgans

Gelderse soortenlijst

In het Gelderse plan is er ook nog een categorie met plant- en diersoorten die niet op de Europese lijst staan maar waar Gelderland wel aandacht aan wil geven omdat ze ook een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Daar staat bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop op, maar ook watercrassula. Op deze Gelderse lijst staan in totaal elf soorten.

Weinig kennis

Een van de problemen is dat er te weinig kennis is, met name bij beheerders van wegbermen, watergangen en natuurterreinen. Ook daar moet in worden geïnvesteerd, vindt gedeputeerde Drenth. Hij noemt als voorbeeld de Japanse Duizendknoop. De provincie werkt daarom ook aan een gedragscode om de verspreiding tegen te gaan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.