Provincie Groningen staat boeren toe om dit jaar en ook volgend jaar roeken te mogen schieten om maïs te kunnen beschermen.

De provincie Groningen heeft besloten boeren toestemming te geven om roeken af te schieten om hun maïsgewassen te beschermen. Dit besluit is ingegeven door de aanzienlijke schade die roeken veroorzaken, welke jaarlijks tussen de 300.000 en 400.000 euro bedraagt. Boeren kunnen deze schade claimen bij de provincie, die daardoor financieel belast wordt. Gedeputeerde Henk Emmens (BBB) benadrukt dat het noodzakelijk is snel in te grijpen om verdere schade te voorkomen.

De roek, een beschermde diersoort, mag onder deze regeling maximaal met 500 individuen uit de geschatte populatie van 11.000 in Groningen afgenomen worden, en er geldt tevens een limiet per perceel. De maatregel is tijdelijk en geldt van half april tot half juni, zowel dit jaar als volgend jaar. Volgens Emmens is de toenemende schade te wijten aan het verbod op een maïs beschermingsmiddel dat de roeken eerder afschrikte door de onaangename smaak. Nu wordt er echter pure maïs geplant, wat de roeken aantrekt