Pro­vin­cie Lim­burg start met van­gen van was­be­ren

De Zoogdiervereniging begint op verzoek van de Provincie Limburg in oktober met het vangen van wasberen, die vooral in de buurt van Maastricht en Sittard-Geleen rondzwerven. Het gaat naar schatting om vijftig tot honderd wasberen. De gevangen wasberen worden opgevangen door Stichting AAP. De populatie wasberen in Limburg is de eerste vestiging van deze soort in Nederland.

Wasberen zijn zogeheten invasieve exoten. Dat zijn dieren die door menselijk handelen in de natuur zijn gekomen en die schade kunnen toebrengen aan de wilde dieren die hier van nature leven, maar ook aan huisdieren en huizen. Provincies zijn verplicht om deze invasieve exoten, die op de Europese Unielijst staan en zich voor het eerst in Nederland vestigen, uit de natuur te verwijderen om verdere schade te voorkomen.

De wasberen worden met kooien gevangen rond Maastricht en Sittard-Geleen en ook in andere delen van Limburg waar de dieren zijn gesignaleerd. De Zoogdiervereniging coördineert het vangen, verzorgt een meldpunt en geeft voorlichting. Gevangen wasberen worden overgebracht naar Stichting AAP in Almere, een opvangcentrum dat gespecialiseerd is in tijdelijke opvang van exotische diersoorten. Later gaan de dieren naar een permanent verblijf, bijvoorbeeld een dierentuin.

Naast vangen en opvangen houdt de Provincie vast aan de mogelijkheid om wasberen desnoods ook te doden middels afschot. Hiertoe kan de Provincie via de Faunabeheereenheid Limburg ontheffing verlenen aan plaatselijke jagers. Dit gaat alleen plaatsvinden als het vangen van de dieren op een locatie niet mogelijk blijkt, zo laat het provinciebestuur weten.

Het vangen van de wasberen vindt plaats van oktober tot en met maart volgend jaar.

—————————————————————————————————————————–

COMMENTAAR NOJG LIMBURG

Blijkbaar durft de provincie niet de juiste maatregelen te nemen, door het voorstel van de Faunabeheereenheid Limburg over te nemen, wat inhoudt dat vangen en doden met het geweer de enigste oplossing is om deze invasieve exoten in hun stand te kunnen terug dringen, vangen alleen helpt niet, dit blijkt ook de gegevens uit Duitsland van de DJV, waar ze al meer dan 20 jaar hiermee te maken hebben. Daar kan slechts 35% gevangen worden, de rest wordt geschoten door de jagers.

Hiermee wordt dus toch toegegeven aan de Stichting AAP, die dus hiermee gesubsidieerd wordt en ook de zoogdiervereniging zal dit niet gratis doen.

Onze vraag is dan ook wat gebeurd erna maart volgend jaar, nog steeds vangen of toch ook de Wbe’s inschakelen om de stand die alweer is toegenomen te beperkend.m.v. afschot en vangen en wat krijgen die dan vergoedt of moeten die dat dan maar gratis doen?

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.