Provincie Noord-Brabant staat meer vangkooien toe bij het bestrijden van de wilde zwijnen t.b.v voorkomen Afrikaanse Varkenspest

DEN BOSCH – Als het aan de provincie ligt, mogen jagers op meer plekken vangkooien inzetten tegen wilde zwijnen. Er worden al proeven met deze kooien gedaan in Zuidoost-Brabant, maar de jagers willen meer en gedeputeerde Johan van den Hout staat daar niet afwijzend tegenover.

De jagers, samen met andere belangorganisaties verenigd in de Faunabeheereenheid Wilde Zwijnen, vinden dat het de spuigaten uit loopt met de wilde zwijnen. Naar aanleiding van de Afrikaanse varkenspest die vorig jaar in België werd geconstateerd, zijn ze aan een plan gaan werken om het gevaar in te dammen.

Nuloptie
Brabant kent de zogenoemde nuloptie, maar iedereen legt die term op zijn eigen manier uit. Nulstand betekent dat er geen zwijnen mogen zijn buiten de aangewezen leefgebieden op de Veluwe en de Meinweg en dat aanwezige zwijnen dus afgeschoten moeten worden.

De interpretatie die de provincie Brabant hanteert, is er dat er geen verplichting is tot instandhouding van de soort, maar dat zwijnen er wel mogen zijn. Dat gaat de jagers boven hun jagerspet en daarom leggen ze allemaal de nulstand uit in hun eigen voordeel. In een brief aan de provincie pleiten zij er dan ook voor om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen.

Ze willen dus ook meer vangkooien. Nu mag zo’n kooi alleen gebruikt worden in gebieden waarvoor een beheersplan is gemaakt, maar er zijn ook gebieden waar nog geen plan voor is. Wilde zwijnen weten dat niet en gaan vrolijk de grens over. Met alle gevaren van dien voor ziektes en schade, vinden de jagers.

Geld
Van den Hout vindt dat de jagers een punt hebben en wil uitbreiding van het aantal vangkooien wel toestaan. De jagers willen ook meer geld om hun strijd tegen het wilde zwijn te kunnen voeren. Ook daarvoor wil de gedeputeerde wel éénmalig in de buidel tasten.Ook de Dierenbescherming maakt deel uit van de Faunabeheereenheid. Die partij heeft laten weten het niet eens te zijn met uitbreiding van vangkooien.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.