• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Noord-Brabant werkt aan plan van aanpak tegen verspreiding invasieve exoten

De provincie Noord-Brabant werkt aan een plan van aanpak om de soorten die op de Unielijst van invasieve exoten staan in kaart te brengen en aan te pakken. De Unielijst is de uitwerking van de Europese exotenverordening uit 2016. Daarin staat dat planten en dieren die van nature niet in Europa voorkomen en door hun gedrag en snelle verspreiding, schadelijk zijn voor de inheemse flora en fauna moeten worden bestreden. Dat gebeurt voor het behoud van de biodiversiteit, maar ook vanuit belangen van volksgezondheid en veiligheid.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moeten maatregelen nemen tegen invasieve exoten en deze ook concretiseren. In Noord-Brabant wordt dit uitgewerkt met een ‘Plan van Aanpak Invasieve Exoten Brabant’. Dit plan van aanpak zal na de zomer door het Brabants college worden vastgesteld. Daarna volgt de uitvoering met nog uit te werken subsidies en draaiboeken voor aanpak van de verschillende soorten. Het plan loopt tot 2026. Tussentijds volgt evaluatie over de effectiviteit van de maatregelen.

bron: Provincie Noord-Brabant op Nature Today, 22/06/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.