• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Noord-Brabant wil niet dat de wolf zich gaat vestigen.

De provincie Noord-Brabant wil niet dat de zwervende wolf zich blijvend vestigt in het gebied.

 

Strikt beschermd, afschot praktisch onmogelijk

Wettelijk gezien mag de wolf namelijk niet gedood of gevangen worden bij natuurlijk gedrag. De wolf is aangewezen als strikt beschermde soort in het Europese Verdrag van Bern. Afschot is alleen mogelijk als er sprake is van hybriden (kruising wolf en hond), er gevaar dreigt door agressief gedrag naar mensen, of als blijkt dat eenzelfde wolf er herhaaldelijk in slaagt vee te doden, ondanks genomen maatregelen zoals een 1,20 meter elektroraster (volgens gemaakte afspraken in Interprovinciaal Wolvenplan, januari 2019).

Dit kan niet verder zo’

Toch geeft Brabants gedeputeerde van Landbouw, voedsel en natuur Elies Lemkes-Straver aan dat het op de huidige manier ook niet verder kan. “De aanvallen en daarmee gepaard gaande onrust die we nu in het gebied ervaren is niet wenselijk. Daarom hebben we samen met ZLTO, Zoogdierenvereniging en de gemeente gezocht naar een oplossing. We willen voorkomen dat de wolf gewend raakt om op schapen te jagen. Volgens deskundigen zou de wolf dan uit zichzelf in twee weken het gebied verlaten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat veehouders hun vee goed beschermen in de nacht. Heeft de wolf twee weken lang geen onbeschermd vee aangevallen, maar is deze nog wel aanwezig in het gebied – wat overigens niet waarschijnlijk is volgens de deskundigen – dan kijken we naar een volgende stap. Wat er dan binnen de wettelijke kaders mogelijk is, zijn we nu aan het onderzoeken.”

Oproep: haal dieren naar binnen of bescherm ze

De provincie doet de oproep aan veehouders om hun vee voorlopig ’s nachts naar binnen te halen, of te beschermen met wolfwerende netten. Als veehouders deze nog niet hebben, zijn deze in beperkte mate te leen bij provincie. De verantwoordelijkheid voor bescherming van vee ligt bij de eigenaar. Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden is blij dat de partijen bezig zijn met een gezamenlijke aanpak: “Onze inwoners en ondernemers zijn erg bezorgd. Het liefst zien zij de wolf uit het gebied vertrekken”. Volgens Dick Klees, internationaal roofdierexpert, is de kans dat een wolf mensen aanvalt echter zeer gering: “Onder natuurlijke omstandigheden zal een wolf een mens niet aanvallen. In Duitsland, waar de wolf sinds 20 jaar leeft in dichtbevolkte gebieden, is dit bijvoorbeeld nog nooit aan de orde geweest”.

Veehouders bezorgd

Veel veehouders maken zich zorgen over het welzijn van hun vee. Ook kost het boeren extra tijd en geld om hun dieren te beschermen. ZLTO-bestuurder Jeanette van de Ven: “Het is goed dat er actie komt om de wolf te verdrijven uit dit gebied, we kijken wel kritisch naar de afloop. Want waar in Brabant is er ruimte voor de wolf? We moeten samen gaan werken aan werkbare afspraken en maatregelen, zodat veehouderij en natuurbegrazing zich kunnen handhaven in onze provincie.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.