Provincie Noord-Holland besteedt taken rond vergunningen en handhaving groene wetten uit

De provincie Noord-Holland brengt in 2016 een groot deel van de uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving onder bij de 4 omgevingsdiensten die werken op het grondgebied van Noord-Holland. Op 1 juli wordt het laatste deel van de vergunnings- en handhavingstaken, die op dit moment door de provincie worden uitgevoerd, overgeheveld naar de omgevingsdiensten. Het gaat om de taken die horen bij vergunningen en handhaving in het kader van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Provinciale Milieuverordening stiltegebieden, het toezicht op de Boswet en de advisering op de Natuurschoonwet. Deze taken gaan naar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

De provincie droeg op 1 januari dit jaar ook al een aantal taken over. Iedere omgevingsdienst zorgt sinds die datum voor de vergunningen bodem in de eigen regio. Daarnaast werden de taken op het gebied van zwemwater en (vaar)wegen ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kreeg onder andere de vergunningverlening en handhaving vuurwerk, RBML (luchtvaart) en grondwater. Daarnaast nam de Omgevingsdienst NZKG de uitvoering van de overige, meer technische taken op zich.

bron: Provincie Noord-Holland, 23/06/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.