Provincie Noord-Holland houdt vast aan afschot van damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen

Damherten aan de bosrand

Provinciale Staten van Noord-Holland gaan waarschijnlijk akkoord met het plan van het college van Gedeputeerde Staten om de komende jaren via afschot de populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinenen sterk te reduceren. Dat werd op 25 januari duidelijk tijdens de behandeling van het besluit door de commissie Natuur en Milieu. De Partij voor de Dieren en GroenLinks, die het initiatief hadden genomen voor het debat, kregen alleen steun van de SP en de PVV. Dat betekent dat een meerderheid in de Provinciale Staten achter het besluit staat. Deze partijen zijn van mening dat de afgelopen jaren alle alternatieven voor afschot voldoende zijn bekeken en dat er nu iets moet gebeuren om de populatie te verkleinen.

Het is waarschijnlijk dat in een later stadium ook de rechter zich over de kwestie van het afschieten van damherten in het natuurgebied bij Amsterdam zal moeten buigen. Verschillende dierenbeschermingsorganisaties hebben al laten weten de afgifte van een ontheffing voor het afschot binnen de Flora- en faunawet juridisch te zullen aanvechten.

bron: Parool, 26/01/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.