Provincie Noord-Holland treedt onvoldoende op tegen schade aan de landbouw door houtduiven schade

Houtduiven als landelijk vrijgestelde diersoorten kunnen door het niet tijdig opnemen in het faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid Noord-Holland niet bestreden worden.

Nu de provincies verantwoordelijk zijn voor de opname van de landelijk vrijgestelde diersoorten zoals de houtduif, konijn, vos, zwarte kraai , kauw en de Canadese gans in het faunabeheerplan, waardoor bij schade of te verwachten schade, de grondgebruikers kunnen voorkomen dat zij schade lijden, had de Staatsecretaris de provincies extra 3 maanden de tijd gegeven om deze op te nemen in de bestaande faunabeheerplannen, na de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming op 1 januari 2017. Volgens de provincie Noord-Holland heeft de Faunabeheereenheid niet tijdig gezorgd dat er voor de landelijk vrijgestelde diersoorten een aanvulling is gemaakt op het bestaande Faunabeheerplan, dat goedgekeurd dient te worden door Gedeputeerde Staten in Noord-Holland.

Dit is helaas niet tijdig en adequaat geregeld in provincie Noord-Holland en nu de houtduif niet bestreden kan worden en de soort ook nog eens landelijk is vrijgesteld is normaal de gehele schade voor de grondgebruikers. Gedupeerde akkerbou­wers kunnen echter in deze situatie een schade­loosstelling aanvragen bij de provincie. Dat kost de boe­ren minimaal 550 honderd euro buiten allerlei administratieve handelingen die er verricht moeten worden „Het onderzoek naar de schade kost 300 euro, en dan is er nog een eigen risi­co van 250 euro”,

De NOJG vindt dat deze “onnodige kosten” voor de gedupeerde grondgebruikers door de provincie Noord-Holland, nu er niet tijdig ingegrepen kan worden, danook volledig vergoed dient te worden, omdat zij als  provincie Noord-Holland gezamenlijk met de Faunabeheereenheid verantwoordelijk is volgens de Wet natuurbescherming (art 3.11 en 3.12) en daar niet tijdig voor heeft gezorgd, zoals dit wel in andere provincies tijdig geregeld is.

De Faunabeheereenheid Noord-Holland krijgt mogelijk pas medio juli het fiat van Gede­puteerde Staten, dit is veel te laat voor zijn gewassen, vindt Reinier van Elderen agrariër uit Zwanenburg, zoals hij in een artikel in de Telegraaf aangeeft.

Als voorbeeld geldt dat wanneer agrariër Reinier van Elderen uit Zwanenburg die bij zijn akker staat en als hij in zijn handen klapt vliegen er enkele honderden houtduiven op van zijn ak­ker. „Kijk eens”, wijst hij. „Dit is vandaag opgegeten. Duizenden euro’s aan scha­de.”

Hij zou graag op de houtduiven la­ten jagen, want ze laten zich niet met vlaggen wegjagen. „Wél als ze weten dat ze voor hun leven moeten vre­zen, dan gaan ze terug naar de natuur en de steden om aan eten te komen. Ze eten hier honderden kilo’s graan per dag. Dat is voedsel voor jou en mij.”

„En je komt alleen in aan­merking als je voldoende ‘werende middelen’ hebt aangebracht. In mijn situ­atie betekent dat 75 vlaggen en vier knalapparaten. Ge­loof me: daar wennen de vo­gels snel aan en je maakt er ook geen vrienden mee in de buurt. Een schadeloosstel­ling is belastinggeld dat je veel beter ergens anders aan kan besteden.”

De agrariërs, onder wie Van Elderen, willen graag dat de provincie snel met een oplossing komt. Noord-Holland heeft dat verzoek naast zich neergelegd, om­dat half juli het faunabeheerplan in werking treedt.

Op dit moment zijn er in Nederland nog andere provincies en Faunabeheereenheden die hun zaken niet op orde hebben om adequaat op te kunnen treden tegen schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde diersoorten zoals aangegeven in het Besluit Natuur art 3.01

Dit geldt voor de navolgende provincies;

Friesland – houtduif, konijn, kauw, Canadese gans, konijn; ( besluitvorming 12 juli)

Groningen – houtduif, kauw en Canadese gans; ( besluitvorming 11 juli )

Noord-Holland – houtduif, konijn, zwarte kraai en kauw; (besluitvorming rond 15 juli)

Overijssel – houtduif, kauw en Canadese gans; ( behandeling in juli )

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.