• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Noord-Holland verlaagt vergoeding voor schade door ganzen per 1 mei 2021.

Ganzenschade

De provincie Noord-Holland verlaagt de uitkeringen voor schade die ganzen aan gewassen toebrengen van 95% naar 80%. De wijziging gaat vanaf 1 mei in. Boeren met een bedrijf in een beschermd Natura 2000-gebied krijgen nog wel een volledige vergoeding, omdat zij geen ganzen mogen verjagen. 

De verschillende ganzensoorten die in Noord-Holland leven, eten onder andere gras van de weiden en groenten die worden verbouwd voor de consumptie. Boeren kunnen deze schade proberen te voorkomen door de vogels te verjagen en te beheren. Als er desondanks toch sprake is van schade aan gewassen, dan kunnen boeren daarvoor een vergoeding aanvragen.

Deze schadevergoeding voor ganzenvraat is een uitzondering; schade aangericht door andere dieren die verjaagd en beheerd mogen worden vergoedt de provincie niet. De ganzenpopulatie in Noord-Holland heeft nog steeds een aanzienlijke omvang. Gedeputeerde Staten vinden een vergoeding daarom op zijn plaats. Omdat er echter ruimte mogelijkheden zijn om ganzenschade te voorkomen door verjaging en beheer, vinden zij een vergoeding van 80% rechtvaardig. Het bedrag dat de provincie niet meer uitkeert, 15%, komt ten goede aan de Voedselvisie. 

De verlaging van de uitkering geldt niet voor agrariërs die hun bedrijf voeren in een Natura 2000-gebied. Daar gelden beperkingen voor het verjagen en beheren van ganzen.

In Noord-Holland liggen 19 van dit soort natuurgebieden die Europees beschermd zijn. Omdat trekganzen die in Noord-Holland overwinteren absolute rust nodig hebben, zal schade die ontstaat binnen de ganzenfoerageergebieden, en een buffer van 500 meter hieromheen, in de rustperiode 100% vergoed worden. Buiten de rustperiode, wanneer de trekganzen weer zijn vertrokken, zal de tegemoetkoming in de ganzenfoerageergebieden en de buffer van 500 meter wel verlaagd worden naar 80%.

 

bron: Provincie Noord-Holland, 18/02/2021

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.