Provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor bedwelmen ganzen

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaat de Faunabeheereenheid Noord-Holland een ontheffing verlenen voor het vangen en bedwelmen van ganzen. De vangacties moeten in mei of juni plaats gaan vinden en zijn gericht op kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen.

 

“Overzomerende en overwinterende ganzen vormen een groot probleem voor boeren in de provincie Noord-Holland”, zegt Albert Hooijer, bestuurslid van LTO Noord. Hij hoopt dat de vangacties door kunnen gaan. “Vorig jaar werd er door het college ook een ontheffing verleend, maar toen werden de vangacties door de rechter verboden.”

bron: Agraaf, 06/05/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.