• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Overijssel gaf ten onrechte ontheffing volgens rechtbank Overijssel voor het ganzenafschot in Natura 2000-gebieden

De rechtbank Overijssel heeft op donderdag 9 januari een ontheffingsbesluit van de provincie Overijssel vernietigd voor ganzenafschot in en om 7 beschermde natuurgebieden met de Natura 2000-status. Vogelbescherming Nederland en de Faunabescherming voerden met succes aan dat de provincie de ontheffing toekende terwijl de gevolgen van de jacht op de beschermde waarden van de natuurgebieden onvoldoende waren getoetst.

In het effectenonderzoek dat aan de ontheffing van de provincie Overijssel ten grondslag lag, was alleen gekeken naar de gevolgen van het ganzenafschot, terwijl niet werd gekeken naar de gevolgen van verstoring door jagers in combinatie met andere verstorende activiteiten in en bij het gebied. Daarbij verstoort het afschot van ganzen in een natuurgebied ook andere vaak zeldzame vogels en dieren die sterk afhankelijk zijn van deze gebieden.

Door de uitspraak moet Overijssel met een passende beoordeling komen van het ganzenbeheer in en rond de Weerribben, de Wieden, het Zwarte Meer, de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, het Ketelmeer en het Vossemeer, de Rijntakken en de Engbertsdijksvenen.

De ontheffing waarop de uitspraak is gedaan is inmiddels verlopen, maar desondanks is het goed nieuws, menen Vogelbescherming Nederland en de Faunabescherming. De provincie Overijssel moet bij een volgend besluit voor een ontheffing beter rekening houden met de bijzondere status van beschermde natuurgebieden.

De rechtbank oordeelt dat het afschot van ganzen in en nabij de Natura 2000-gebieden moet worden gezien als ‘project’ als bedoeld in de Wet natuurbescherming, zodat een passende beoordeling is vereist.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.