• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Overijssel overweegt ook ganzenrustgebieden in te stellen.

Het instellen van winterrustgebieden wordt gezien als een mogelijke oplossing voor Overijssel om iets te ondernemen tegen de schade die ganzen in de landbouw aanrichten. Agrarische gebieden binnen Natura 2000-gebieden komen daarvoor in aanmerking. De provincies Friesland, Gelderland en Noord-Holland kennen al ganzenrustgebieden in de winter en maatregelen in de zomer. De provincie Overijssel wil daaraan een voorbeeld nemen. Pas eind 2021 wordt duidelijk welke aanpak Overijssel kiest.

Het beheer, de schadebestrijding en het beleid voor de ganzen is in Overijssel een veelbesproken onderwerp. Er zijn eind vorig jaar gesprekken gevoerd tussen gedeputeerde Ten Bolscher en verschillende partijen die zich bezighouden met ganzenoverlast, zoals de Faunabeheereenheid Overijssel. De volgende stap is een verkenning door de provincie naar de beste oplossing.

Binnen de verkenning worden verschillende scenario’s bekeken met de regels die daar bij horen en de mogelijkheden voor schadevergoeding. Daarbij wordt ook gekeken naar het beleid van andere provincies, waar veel ganzen voorkomen. Voor de verkenning wordt een jaar uitgetrokken. Begin volgend jaar kan dan het beste plan worden uitgewerkt. Provinciale Staten neemt dan uiteindelijk eind 2021 een beslissing over de aanpak van de ganzenoverlast.

bron: RTV Oost, 24/02/2

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.