Provincie Overijssel past ontheffing voor afschot ganzen aan

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een nieuwe beslissing genomen op het bezwaarschrift van de Vogelbescherming ten aanzien van de ontheffing die werd verleend voor de afschot van ganzen. In het nieuwe besluit wordt het handhavingsverzoek toegewezen voor de 4 Natura 2000-gebieden Rijntakken, Weerribben, Zwarte Meer en Engbertsdijksvenen. Aan de Faunabeheereenheid Overijssel is daarom voor die 4 gebieden een last onder dwangsom opgelegd. Voor de overige gebieden in Overijssel wordt het handhavingsverzoek van de Vogelbescherming afgewezen.

Op 2 december 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op een beroep van Vogelbescherming Nederland tegen de verleende ontheffing binnen de Flora- en faunawet. De Vogelbescherming vindt dat voor het gebruik van de ontheffing voor beheer en schadebestrijding van ganzen die door het Overijssels college is verleend ook een vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet. Gedeputeerde Staten meenden van niet; een handhavingsverzoek van de Vogelbescherming werd afgewezen en een daaropvolgend bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. De Raad van State heeft de beslissing op het bezwaarschrift van Gedeputeerde Staten vernietigd. Daarom heeft het college nu een nieuwe beslissing genomen.

bron: Provincie Overijssel, 24/02/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.