• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Utrecht gaat stoppen met de jacht op katten.

Verwilderde kat

De provincie Utrecht is één van de laatste provincies waarin nog op (verwilderde) katten wordt gejaagd. Dit terwijl er goede alternatieven zijn om schade door katten te voorkomen. Op initiatief van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren is er een motie aangenomen om te stoppen met de jacht op katten. De motie werd mede ondersteund door SP, Lijst Bittich en 50PLUS.

Op dit moment is jacht op katten in de provincie Utrecht nog toegestaan. De enige andere provincie waarin dit ook het geval is, is de provincie Friesland. In alle andere provincies wordt ingezet op alternatieven en met succes. De provincie Utrecht gaat zich daar door het aannemen van de motie nu bij aansluiten. De gedeputeerde komt hiervoor met een voorstel naar Provinciale Staten.

Daarnaast is er een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Lijst Bittich en 50PLUS aangenomen om bij het vangen van (verwilderde) katten, deze te controleren op een chip. Daarmee kan gecontroleerd worden of het echt een verwilderde kat betreft, of dat het toch een huiskat is met een eigenaar. Tot nu toe werd dat niet gedaan. Zolang er nog katten afgeschoten worden, wordt er nu ook gecontroleerd op een chip. Als het dan toch een huiskat blijkt te zijn, dan kan het baasje geïnformeerd worden. Zo blijven ze niet langer in onzekerheid zitten over het lot van hun geliefde huisdier.

Er is ook een motie aangenomen van Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, SP, Lijst Bittich en 50PLUS om bij het Rijk te lobbyen voor een verbod op de jacht op de haas en het konijn. Het Rijk heeft de haas en konijn recent op de rode lijst gezet. Dat betekent dat de haas en het konijn in hun voortbestaan bedreigd worden. Dit zijn vanuit de wet vrij bejaagbare soorten. Daardoor kan de provincie hier geen verbod op instellen, maar het Rijk wel. Ondanks dat beide soorten op rode lijst staan, heeft het Rijk nog geen verbod ingesteld.

Verder is er een motie ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, Lijst Bittich en 50PLUS om de ontheffing voor de jacht op knobbelzwanen in te trekken. Deze is helaas niet aangenomen. Hetzelfde geldt voor de motie van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en 50 PLUS om niet langer op vossen te jagen met lichtbakken. Het ’s nachts jagen op vossen is omstreden omdat vossen soms niet direct doodgeschoten worden, en ze dan aangeschoten in het bos verdwijnen en lang moeten lijden. Daarnaast heeft het betreden van een gebied met auto’s en felle lampen een verstorend effect op de natuur en aanwezige diersoorten. Ook zorgen vossen maar zeer beperkt voor schade en is het veel nuttiger om in te zetten op alternatieven.

De gedeputeerde heeft gelukkig wel een Statenbrief toegezegd met meer informatie over andere oplossingen voor faunabeheer dan het afschieten van dieren.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.