Provincie Utrecht houdt vast aan ontheffing voor doden van knobbelzwanen en onklaar maken van eieren.

zwanen op grasland

De provincie Utrecht houdt vast aan een ontheffing voor het doden van en het onklaar maken van eieren van knobbelzwanen. Wel zullen een aantal zaken beter gemotiveerd worden. Daarmee volgen Gedeputeerde Staten van Utrecht een uitspraak van de Awb-adviescommissie.

De Stichting De Faunabescherming had bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 4 november 2014. Zij is van mening dat een concrete dreiging van schade in de gehele provincie Utrecht niet is aangetoond, de ontheffing ten onrechte gebaseerd is op getaxeerde schade en dat de beoordeling of er sprake van schade is, ten onrechte wordt overgelaten aan een particuliere organisatie. Ter zitting heeft de stichting naar voren gebracht dat er een risico bestaat dat andere zwaansoorten worden afgeschoten, omdat het onderscheid van een grote afstand moeilijk te zien is.

De Awb-adviescommissie is van oordeel dat, op basis van het Faunabeheerplan 2014-2019, de knobbelzwaan overal in de provincie voorkomt en structureel schade aan graslanden kan veroorzaken. Zij is van mening dat er geen andere meer bevredigende oplossing bestaat en dat er een ontheffing verleend mag worden in gebieden waar ook andere zwanen verblijven, omdat de jagers kundig genoeg zijn om het onderscheid te maken.

De commissie volgt het betoog niet dat gebruikmaking van het geweer voor zonsopgang en na zonsondergang slechts bij wettelijk voorschrift toegestaan kan worden. Zij is wel van mening dat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd. De commissie acht het niet aannemelijk dat bezwaarmaker wordt benadeeld als het bestreden besluit in stand wordt gelaten onder verbetering van de motivering.

In de beslissing op bezwaar wordt de motivering op de punten die de commissie aangeeft aangevuld.

bron: Provincie Utrecht, 16/06/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk