Provincie Zeeland verleent ontheffing voor afschot van damherten op eiland De Haringvreter

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland verleent een ontheffing binnen de Wet natuurbescherming voor het afschieten van circa 350 damherten op het eiland De Haringvreter in het Veerse Meer. De afschot gaat pas in november van start. Op het eiland leven momenteel circa 500 herten. Dat aantal moet in 2020 worden teruggebracht tot 150. Doordat de populatie sterk is toegenomen, zwemmen er vaker damherten naar het vaste land, waar zij een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarnaast beschadigen ze landbouwgewassen. Ook dreigt het ecologisch evenwicht op het eiland te worden verstoord omdat het gebied te klein is voor zo veel herten.

Het verzoek voor de ontheffing voor het afschieten van damherten is ingediend door de faunabeheereenheid Zeeland, die samen met Staatsbosbeheer de natuur op Haringvreter beheert. Alternatieven voor het afschieten van de dieren zijn anticonceptie of afrastering, maar dat is volgens het Zeeuwse college niet haalbaar. Ook Staatsbosbeheer ziet geen andere optie dan afschot.

Het afschieten van de herten zou moeten plaatsvinden tussen 1 november en 1 maart 2020. De nu verleende ontheffing is daarbij alleen in 2019 geldig, voor de resterende duur van het Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019. De stukken rond het ontheffingsbesluit liggen 6 weken ter inzage. Iedereen kan daarop een zienswijze indienen. Na 2019 zal een nieuw faunabeheerplan opgesteld moeten worden voor alle leefgebieden van het damhert in heel Zeeland.

bron: Provincie Zeeland / Omroep Zeeland, 22/01/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.