Provincie Zuid-Holland trekt ontheffing afschot smienten in

De provincie Zuid-Holland trekt de ontheffing in die zij eind vorig jaar af gaf aan de faunabeheereenheid voor het afschot van smienten. De provincie geeft aan dat zij het benodigde onderzoek naar de effecten op de instandhouding van de populatie niet op tijd kan voltooien. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakte samen met vele lokale natuurorganisaties bezwaar tegen deze ontheffing omdat de aantallen smienten al jaren achteruit gaan en de instandhouding van deze soort door afschot in gevaar komt. De NMZH is blij dat de ontheffing voor het afschot is ingetrokken.

De smienten waren deze winter al veilig doordat ook de Vogelbescherming bezwaar maakte tegen de ontheffing en een voorlopige voorziening aanvroeg. Deze werd door de rechter toegekend. De rechter gaf daarbij tevens de opdracht aan de provincie om nader te onderbouwen dat de instandhouding van de smient geen gevaar loopt door het afschot. De provincie kon deze onderbouwing niet binnen de gestelde termijn leveren en heeft daarom de ontheffing ingetrokken. Vrijwel alle smienten zijn inmiddels uit Nederland vertrokken naar hun broedgebieden en zullen in het najaar hier weer terugkeren.

Hoewel de NMZH blij is dat de ontheffing is ingetrokken, is de organisatie er niet gerust op dat er ook op de langere termijn geen sprake zal zijn van afschot van smienten in Zuid-Holland. De provincie heeft aangegeven de ontheffing in te trekken omdat het benodigde onderzoek naar de effecten op de instandhouding van de populatie niet op tijd kon worden voltooid. Dit sluit niet uit dat de provincie daarna opnieuw tot het afgeven van een ontheffing over zal gaan. De NMZH zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

bron: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 14/04/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.