Provincies blijven schade door wolven voorlopig ook aan hobbydierhouders uitbetalen

Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden, zowel aan beroepsmatige veehouders als aan hobbydierhouders. Dat staat in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies binnen het Interprovinciaal Overleg is gemaakt. De koepelorganisatie van de provincies besluit in december over het nieuwe plan. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft het ter informatie naar de Provinciale Staten gestuurd.

Dierhouders worden geacht preventieve maatregelen te treffen tegen wolven overeenkomstig de faunaschadepreventiekit van BIJ12. Maar in ieder geval tot 1 januari 2022 wordt er bij het uitkeren van een schadevergoeding niet getoetst aan het feitelijke toepassen van de maatregelen. De tegemoetkoming in de schade door wolven wordt verstrekt aan zowel hobby- als beroepsdierhouders. De periode tot 1 januari 2022 wordt gebruikt om dierhouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf en in het bijzonder om ervaring op te doen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen.

Het concept Interprovinciaal wolvenplan is te vinden op de website van de Provinciale Staten van Gelderland.

bron: Provincie Gelderland, 30/10/18


‘Wolf in Nederland is complex dossier, waarbij de boer er waarschijnlijk op achteruit gaat’

“De wolf in Nederland is een complex dossier, waarbij de boer in financieel opzicht waarschijnlijk het kind van de rekening is.” Dat stelt Aebe Aalberts, Sectorspecialist dierlijke sectoren van LTO Nederland, na een excursie naar het Duitse Dörwerden in de deelstaat Niedersachsen, waar een wolvenexpertisecentrum is gevestigd.

In de deelstaat Niedersachsen worden circa 200.000 schapen gehouden en er leven inmiddels naar schatting 80 wolven. Tussen 2008 en 2016 zijn 417 schapen, 22 runderen en 93 stuks bedrijfsmatig gehouden wild het slachtoffer geworden van de wolf. De deelstaat kent een regeling voor vergoeding van preventieve maatregelen voor professionele schapenhouders. De kosten hiervan bedragen tot op heden meer dan 7 miljoen euro. De kosten voor vergoeding van schade zijn tot op heden enkele tonnen. Andere Duitse deelstaten hebben afwijkende regelingen.

De intensiviteit van de schapenhouderij in Nederland is veel groter. Nederland heeft een open cultuurlandschap en boeren passen andere systemen van beweiding toe. De komst van de wolf in Nederland betekent veel werk en extra zorgen voor schapen- en veehouders. Deze arbeidsuren worden niet vergoed.

Het nemen van preventieve maatregelen is voor veel Nederlandse schapenhouders ondoenlijk. Wanneer een boer 10% van zijn tijd moet besteden aan het plaatsen en onderhouden van hekken, zou daar een arbeidsvergoeding van 6.000 euro tegenover moeten staan. Daarnaast zullen de provinciale overheden rekening moeten houden met miljoenen euro’s aan preventieve kosten.

bron: LLTB, 30/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.