PvdA en VVD dienen reparatievoorstel in voor de jacht op de vijf wildsoorten

Op 15 juni vond van 13.00 tot 22.00 uur de vergadering plaats van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken over het wetsvoorstel voor de nieuwe wet Natuurbescherming.

Eerst  was ’s-morgens de initiatiefnota van de PvdD verworpen in het overleg van de vaste Kamercommissie EZ.

Nadat in 2014 de Wet Natuurbescherming controversieel was verklaard, zijn er diverse wijzigingsnota’s (3) verschenen, waarin de Staatsecretaris aangaf dat de jacht op de wildsoorten weer terug gebracht zouden worden van de 14 soorten naar de 5 soorten die wij nu ook kennen in de FF-wet. Ook zou er eerst een overtallig aantal van een wildsoort in de jachtvelden aanwezig moeten zijn voordat deze bejaagd zouden kunnen worden. De werkwijze van de afschotplannen voor de wildsoorten,  was een behoorlijke belasting voor de jachthouders-Wbe-Fbe-Provincie deze nam hierdoor toe met 250% zoals ACTAL het onderzoeksbureau op verzoek van de Kamer had uitgezocht en wat volgens Dijkstra haaks stond op het kabinetsbeleid.

In de gedetailleerde behandeling van het wetsvoorstel met de nota ’s van wijzigingen lichtte de staatssecretaris Dijksma, haar voorstellen toe, de Kamerleden konden hierop vragen stellen en wijzigingen indienen. De staatssecretaris beantwoordde vervolgens de vragen in 4 blokken per onderwerp van het voorliggend wetsontwerp en gaf haar oordeel over de wijzigingsvoorstellen, die zij van tevoren al hadden ingediend. De jacht, beheer en schadebestrijding was het laatste blok.

In de behandeling ’s-morgens van de initiatiefnota van de PvdD, maakte de regeringspartijen VVD en PvdA bekend een reparatievoorstel in te dienen. De staatssecretaris gaf hierover aan dat zij dit voorstel serieus zou nemen.

Op 25 juni a.s., volgende week donderdag, vindt een tweede gespreksronde en de definitieve stemming plaats met alle leden van de Tweede Kamer.

Het reparatievoorstel dat PvdA en VVD indienen bestaat in hoofdlijnen uit:

  • De afschotplannen voor de wildsoorten, die vooraf moesten worden ingediend bij de Fbe en waarna pas na goedkeuring door de provincie mochten worden bejaagd, zijn hierdoor omgezet in verplichte rapportage achteraf over het afschot. Deze rapportage moet ook aantonen dat de duurzame staat van instandhouding van de aanwezige stand van de bejaagbare diersoorten niet wordt aangetast. Hierdoor vindt de berekende extra belasting voor jagers/Wbe/Fbe/Provincie gelukkig niet plaats. De jacht op de wildsoorten zal straks, op de zelfde wijze deel uitmaken van het faunabeheerplan zoals nu ook schadebestrijding en populatiebeheer.
  • De Fbe’s worden uitgebreid door een extra zetel in haar bestuur toe te voegen van maatschappelijke organisaties die “duurzaam beheer van in het wild levende dieren” als doelstelling hebben.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk