Raad van State acht afschot van roeken in Zuid-Holland gerechtvaardigd

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op correcte gronden besloten om een ontheffing binnen de Flora- en faunawet te verlenen voor het afschieten van roeken in fruitboomgaarden en in maïspercelen in delen van de provincie. Dat heeft de Raad van State op woensdag 17 oktober bepaald. Daarmee is een uitspraak van de rechtbank in Den Haag uit 2017 vernietigd waarin bezwaren van de Faunabescherming en de Milieufederatie Zuid-Holland tegen de ontheffing gegrond werden verklaard. De faunabeheereenheid Zuid-Holland ging tegen die uitspraak in beroep bij de Raad van State.

De ontheffing om op roeken te jagen is verleend voor de werkgebieden van de wildbeheereenheden Alblasserwaard-West, Alblasserwaard-Oost, Tielerwaard-West, Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, Voorne, Putten, De Hoeksche Waard en Eiland IJsselmonde voor de periode tot en met 31 maart 2018 voor percelen met maïs van 1 april tot en met 31 oktober, percelen met granen van 1 november tot en met 31 augustus en voor percelen met fruit van 1 juni tot en met 15 november.

Jaarlijks mogen maximaal 40 roeken in de provincie Zuid-Holland worden geschoten en gebruikers van de ontheffing moeten afschot van roeken binnen 24 uur registreren in Dora.

De Raad van State oordeelt dat met cijfers voldoende aannemelijk is gemaakt dat roeken schade veroorzaken in gewassen en dat afschot een efficiënt middel is om de vogels te verjagen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden daarmee goede gronden voor het verlenen van de ontheffing.

Zie voor informatie de uitspraak van de Raad van State.

bron: Raad van State, 17/10/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.