Raad van State acht vangen van ganzen rond luchthavens gerechtvaardigd

De faunabeheereenheden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht mogen doorgaan met het vangen en doden van grauwe ganzen, brandganzen en Canadese ganzen rondom de luchthavens Schiphol en Zestienhoven. Dat heeft de Raad van State bepaald. In mei werden de ontheffingen die door de provincies Zuid-Holland en Utrecht verleend door de rechters geschorst in een zaak die was aangespannen door de Faunabescherming en stichting Dierenradar. Dat betekende dat er voorlopig geen ganzen mochten worden gevangen. De Raad van State stelt dat de maatregelen niet leiden tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de beschermde ganzensoorten en er is op dit moment geen andere bevredigende oplossing.

Dat, naar de Faunabescherming en Dierenradar stellen, het aantal incidenten gering is, betekent niet dat het gevaar van een vogelaanvaring met een opstijgend en landend vliegtuig niet reëel aanwezig is, aldus de rechter. In dit geval kent de rechter meer gewicht toe aan het belang van de bescherming van de veiligheid van het vliegverkeer dan aan de belangen van de Faunabescherming en Dierenradar dat dit middel niet wordt ingezet. Bovendien is het doden van ganzen met toepassing van CO2 volgens de Raad voor Dieraangelegenheden de meest aanvaardbare methode om de populatie van ganzen te beperken, gevolgd door afschot.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de Raad van State.

bron: Raad van State, 13/06/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.