Reactie NOJG Regio Friesland-NOP op aangenomen motie Tweede Kamer gebruik Agrilaser bij verjagen ganzen.

example.com-Agrilaser-agrilaser-31

Met belangstelling hebben wij de publicatie in “Nieuwe Oogst” gelezen waarin de politiek en met name enkele “diervriendelijke” partijen in de 2e kamer zich inhoudelijk een mening veroorloven over fauna beheer en ineens de laser als heiland zien in hun streven zonder afschot toch efficiënt ganzen schade te bestrijden.

Afgezien van het feit dat de laser gevaarlijk kan zijn voor ogen die onbeschermd daarmee worden beschenen, lijkt het ons algemeen bekend dat door weersomstandigheden ( echt bewolkt weer 10.000 lux) de laser maar een klein deel van het jaar daadwerkelijk efficiënt kan worden toegepast, dus niet in de zomer en bij helder weer, ter verjaging van incidentele groepen, let wel, en dat enkel door middel van een persoonlijk doelgericht gehanteerd instrument.

Het verbaast ons zeer, dat politieke partijen en groeperingen, die normaal het milieu en de leefomgeving hoog in hun vaandel hebben staan, blijkbaar de landelijke omgeving van boerderijen willen overleveren aan een niet aflatende lasershow die het platteland in een circusterrein verandert.

Hoe gaan wij hierbij om als er andere vogelsoorten in het zelfde gebied verblijven en deze ook hierdoor verstoort worden is dit dan geen overtreding van artikel 10 Ff-wet (Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.) en art 11 (broedplaats) , denk hierbij aan het broedseizoen. Blijkbaar heiligt het doel : geen afschot, de middelen en dat mag ten koste van veel andere heilige huisjes blijkbaar.

Schokkend onprofessioneel opportunisme is nog zwak uitgedrukt. Wij vragen ons af of de landelijke politiek wel enig contact heeft met de dagelijkse realiteit van het platteland en vrezen het ergste.

Dan tenslotte (open deur): Juist partijen die roepen dat jacht en verjaging de stofwisseling beperkt en aanzet tot nog meer foerageren en nog meer verkassen en schade patronen van ganzen die toenemen, als het gaat om verjaging met afschot in een zwart kader te plaatsen, gaan zich nu te buiten aan niet onderbouwde pleidooien voor constante verstoringen van ganzen tijdens hun foerageergedrag middels lukraak gehanteerde lasers alom op het land.

Politiek gezien, is het probleem verplaatsen een bekende aanpak, waar we echter bij ganzen beleid graag verschoond van willen blijven:

Nee, dan is de NOJG, samen met de NMV, en vele andere melkveehouders vakbonden en verenigingen zoals de DDB en hopelijk ook LTO, fervent voorstander van continuering van het sinds jaar en dag gebruikelijk “Foerageergebied beleid” voor winterganzen door de provinsje Fryslan.

Wij hopen dan ook, dat uw FBE zich zal inspannen om de staten en de gedeputeerde te bewegen deze financiering,  die momenteel in 2016 dreigt onderbroken te worden, te gaan continueren.

Daarmee laat de Provincie met haar statenleden zien dat zij verantwoord de aan hen gedelegeerde verplichtingen tot opvang van winterganzen, in aantallen als afgesproken in de Vogelrichtlijn, aanpakken en de dieren daarin de RUST geven die zij voor efficiënte voedsel conversie binnen die foerageer- en rustgebieden in de winter nodig zijn.

Het spijt ons bijzonder, dat feitelijk te grote aantallen, niet in hun voorbestaan bedreigde soorten (winter) ganzen, momenteel toch echt de aanleiding zijn voor de schade die groter blijkt dan het draagvlak en budget van de overheid om dat middels bestaand foerageerbeleid te voorkomen (subsidiëren foerageren van onbeperkte aantallen ganzen, zonder jacht). Boeren daarmee opzadelen, waar over zulke bedragen als preventie investering kan worden gesproken als hier in een artikel over laserapparatuur is oneerlijk, en niet werkzaam Faunabeleid, en in strijd met door natuurorganisaties zelf aangedragen andere landschappelijke waarden en principes die geheiligd moeten worden.

Daarom blijft de NOJG, samen  met onze collega’s aandringen op het voor ganzen middels actief afschot beleid onaantrekkelijk maken van economisch gebruikt grasland, ook in de winter buiten die foerageergebieden.

Buiten rust en foerageergebieden actief mogen beheren om aantallen terug te brengen tot het draagvlak wat voor ons land verdragsrechtelijk is afgesproken,is de enige oplossing voor het toenemend ganzen schade probleem.

Dat is waarvoor alle boeren zowel als alle jagers, belanghebbenden in dezen, zich tijdens het guozzen akkuort voor hebben uitgesproken, en dat standpunt is niet gewijzigd.

 

Hoogachtend,

Peter Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk