Reactie op verbod eierzieken Friesland |Fanatici hebben gemeen dat hun gelijk boven alles en iedereen gaat…

Kievitseieren rapen

Met dank aan Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij vertelt in zijn dagstelling van donderdag 15 januari jl. in dezelfde krant (extremisme bestaat ook zonder islam ) nog eens wat Halbe Hettema, LC-redacteur natuur, zichtbaar maakt door Harm Niesen, voorzitter van De Faunabescherming, triomfantelijk aan het woord te laten. Er staat in Hettema’s artikel ook ‘De Faunabescherming strijdt tegen alle mogelijke menselijke ingrepen in de natuur. Dus ook tegen het ‘aaisykjen’. Wat er niet bij staat is ‘met alle mogelijke en onoorbare middelen’.

In zijn boek ‘We aaien ze, we haten ze, we eten ze’ schrijft de Amerikaanse antrozoöloog Hal Herzog dat de meeste dierenactivisten niet zelden onconventionele mensen zijn zonder echter fanaticus te zijn. Wel erkent hij dat het vrijwel onmogelijk is een nuttige inhoudelijke discussie te voeren met hun grote roergangers, zoals Harm Niesen toch wel mag worden betiteld. Een gulden middenweg, toch meestal wel de vereiste uitkomst in een land waar voor elke vierkante centimeter door minstens tien belanghebbenden in de rij wordt gestaan, is er niet.

Bij de fanatici, in dit geval van De Faunabescherming, luidt het antwoord steevast ‘Wij weten zeker dat we gelijk hebben. Je kunt wel met me willen discussiëren, maar we luisteren toch niet. Waarom niet? Daarom niet!’ Kinderpraat. Einde gesprek. Wie wel eens met de Partij van de Dieren te maken heeft gehad of met een van haar vazallen die er op uit wordt gestuurd om misleidend en manipulerend bovengronds en ondergronds stennis te maken, zal het bekend in de oren klinken. Het lijkt op een nieuwe vorm van ontwrichting, om het woord terrorisme maar niet in de mond te nemen.

Daarom is het goed dat we een onafhankelijke rechtspraak te hebben. Ik neem tenminste aan dat Harm z’n knokploeg gegevens heeft aangedragen bij onze onafhankelijke Raad van State en zich in dit geval triomfantelijk schikt naar haar oordeel. In hoeverre het feit dat burgemeester Gerard van Klaveren het in de landelijke media breed uitgemeten besluit om het eerstgevonden kievitsei in zijn gemeente te weigeren op het oordeel van de Raad van State van invloed is geweest, zullen we nooit weten. Wat we wel weten is dat er kennelijk (nog) geen harde cijfers/gegevens van Friese eierzoekers/vogelbeschermers tegenover hebben staan. Misschien zijn ze er wel, maar heeft niemand – ook de provincie niet – de moeite genomen ze op papier te zetten. Misschien zijn ze er ook niet. Zijn we met zijn allen tekort geschoten toen vanuit de vogelwachtbonden er keer op keer op werd aangedrongen om met aantallen te komen. Meten is weten. Dat is tegenwoordig de manier om eieren te zoeken, maar ook te jagen, te beheren en schade te bestrijden. Dat is de taal die aan een bureau wordt begrepen. De tijd van mitsen en maren is voorbij. Achter iedere boom, achter ieder hek, staat een BOA of agent mee te turven. In ieder kievitsnest zit een verborgen camera. De NCRV overweegt een nieuw programma: ‘Boer zoekt kievitsnest om samen met Harm Niesen gelukkig te worden.’ Ik bedoel maar.

 

Albert Schaafsma

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk